Zēnu koris viesojas Ziemaļvalstu ģimnāzijā

Ar Lūcijas dienas, kuras tradīciju skola ir pārņēmusi no Zviedrijas, dziesmas skanējumu Ziemeļvalstu ģimnāzijas vokālā ansambļa izpildījumā 13. decembrī sākās Pārdaugavas zēnu koru Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kurā piedalījās Āgenskalna sākumskolas (diriģente M. Rozenberga), Rīgas Mūzikas internātvidusskolas (diriģents D. Soste), Ziemeļvalstu ģimnāzijas (diriģente S. Vitkovska), Rīgas Imantas vidusskolas (diriģents E. Grāvītis) un Ķekavas vidusskolas (diriģente M. Lagzdiņa) zēnu kori.
Sirsnīgi, mīļi un atraktīvi kori dziedāja komponistu A. Altmaņa, D. Robules, M. Lasmaņa, I. Arnes u. c. dziesmas, izmantojot dažādus mākslinieciskus izteiksmes līdzekļus, lai savu priekšnesumu padarītu skanīgāku un interesantāku. Ķekavas vidusskolas zēnu koris izpildīja R.Paula ''Ziemeļblāzmas romanci'' un S.Teppera ''Nuttin for Christmas''
Koncerta nobeigumā kopkoris izpildīja J.A.P. Šulca dziesmu ,,Jūs, bērniņi, nāciet’’ un F. Grūbera ,,Klusa nakts, svēta nakts’’ diriģentu E. Grāvīša un D. Sostes vadībā, koncertmeistare Ilze Arne.
Paldies Ziemeļvalstu ģimnāzijas administrācijai un diriģentei S. Vitkovskai par sirsnīgu un viesmīlīgu koru dziedātāju uzņemšanu Pārdaugavas zēnu koru Ziemassvētku ieskaņas koncertā!