“Sporto visa klase” Ķekavas vidusskolā

 Pēdējā februāra dienā Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā dūca kā bišu stropā – notika projekta “Sporto visa klase” 4.klašu sacensības. Piedalījās 6 komandas – Ķekavas vidusskolas 4.b un 4.d, Rīgas 31.vidusskolas 4.a, Lielvārdes pamatskolas 4.a un 4.b, kā arī Jumpravas pamatskolas 4.klases komandas. Jau iepriekšējās dienas pēcpusdienā notika aktīvi sagatavošanās darbi, kā arī vēlreiz tika izmēģinātas stafetes un 12.klašu skolēni, kuri bija uzņēmušies tiesnešu lomu, iepazinās ar katras stafetes izpildes niansēm.

Visus klātesošos dalībniekus uzmundrināja un startam noskaņoja skolotājas Ivettas Tamanes deju grupa “Mazā Versija”, kā arī aicināja uz kopīgu iesildīšanos dejas soļu ritmos. Tribīnēs pulcējās arī dažādi līdzjutēji - gan skolasbiedri, gan sportistu vecāki un mazie brāļi un māsas.

Stafetes nebija no vieglajām, ne velti to uzdevumi tiek izsūtīti dalībniekiem nedēļu pirms sacensībām, lai varētu sagatavoties. Tajās nepietiek tikai ar ātrumu un veiklību, jāizmanto arī plānošana un sadarbības prasmes, jo jāizdomā, kā paņemt un skrējienā noturēt trīs bumbas – basketbola, futbola un volejbola; jāprot uzlasīt un atkal nolikt vietā vingrošanas riņķus; pārī jāskrien, nesot lidojošo šķīvīti, kurā ieliktas tenisa bumbiņas; jāripina divas pildbumbas, kuras tā vien tiecas izbīdīt no vietas mazos konusiņus, ap kuriem tiek ripinātas (īsta soda punktu bedre!); kā arī jāizlaiž visa komanda cauri vingrošanas riņķim, turklāt tas jāizdara veikli un bez traumām!

Paldies mūsu brīnišķīgajiem skolotājiem Aigai Liepkalnei un Intam Vancānam par sagatavošanu startam un sacensību organizēšanu mūsu skolā! Sacensības ar stingru aci uzraudzīja arī sporta skolotāji Kristīne Šapele un Andris Eglītis. Paldies tiesnešiem, kas sekoja visām norisēm ar lielu atbildību! Paldies visiem, kas atbalstīja mūs gan klātienē, gan neklātienē!

Rezultāti:

1.vieta Ķekavas vidusskola 4.b klase

2.vieta Ķekavas vidusskola 4.d klase

3.vieta Lielvārdes pamatskola 4.a klase

4.vieta Lielvārdes pamatskola 4.b klase

5.vieta Jumpravas pamatskola 4.klase

6.vieta Rīgas 31.vidusskola 4.a klase

Turpinām sportot, strādāt labos darbus un gaidīt kopvērtējuma rezultātus, jo uz nākamo kārtu dodas tikai viena no katras apakšgrupas komandām, kurai labākais kopvērtējums sekmēs, sacensībās un labajā darbā!

Foto no sacensībām www.kekava.lv

Skolotāja Daina Plūme

2019.