Angļu valodas stunda – konference par globalizāciju

 2.aprīlī angļu valodas mācību stundas ietvaros 10.b klases skolēniem pirmo reizi bija iespēja pamēģināt iejusties zinātniskās konferences dalībnieku un vadītāju lomās. Konference noritēja angļu valodā. Tā bija brīnišķīga iespēja parādīt savas vadītāja un organizatora iemaņas, kā arī prasmi uzstāties auditorijas priekšā, atbildēt uz dalībnieku jautājumiem. Konferences tēma: globalizācija. Skolēni bija sagatavojuši trīs prezentācijas par globalizācijas aktuāliem mērķiem, pēc kurām sekoja diskusijas. Konferencē piedalījās arī novērotāji: direktores vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā) Ginta Zuša un kulturoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja Raina Sula.

Daudzi skolēni pēc vidusskolas absolvēšanas turpinās studijas augstskolās, kur studiju laikā būs iespēja piedalīties konferencēs, dažādos semināros. Šāds mācību stundas formāts palīdzētu skolēniem sagatavoties gaidāmajiem izaicinājumiem.

Iveta Abakoka,

angļu valodas skolotāja