Arī Ķekavas vidusskolai Skaļās lasīšanas čempione!

Latvijas Nacionālā bibliotēka jau otro gadu piedāvā 5. un 6. klašu skolēniem piedalīties Skaļās lasīšanas sacensībā, kurā katrs dalībnieks skaļi lasa fragmentu no paša izvēlētās grāmatas. Mūsu skolas topošie piektklasnieki no 4.b un 4.e klases izmēģināja dalību šajā konkursā.

Skolas zālē 29. martā sapulcējās 12 Skaļās lasīšanas sacensības dalībnieki, viņu klasesbiedri un skolotājas. Kā jau visās sacensībās skolēnu sniegumu vērtēja žūrija, ko veidoja 3 bibliotekāres – Nora Kaļva, Rita Sloskāne un Sanda Zālamane. Dalībnieku fragmenta lasījumu no izvēlētās grāmatas vērtēja pēc 5 kritērijiem- iepazīstināšana ar sevi un prasme pastāstīt par savu izvēlēto grāmatu, dikcijas skaidrība, lasīšanas temps, fragmenta izvēle un spēja emocionāli aizraut auditoriju.

Skaļās lasīšanas sacensība valstī tiek rīkota trīs kārtās. 1.kārtā skolēni piedalās konkursā savās skolās un bibliotēkās (ko šogad izmēģinājām arī mēs). 2.kārtā – reģiona finālā satiekas labākie lasītāji no novadiem. Un tikai viens uzvarētājs dodas uz 3.kārtu - Nacionālo Skaļās lasīšanas sacensības finālu, kas šogad notiks 18.maijā Gaismas pilī.

Paldies par dalību un skaistajiem grāmatu lasījumiem Skaļās lasīšanas sacensībā vēlamies teikt visiem dalībniekiem - Lindai Savičai (4.b), Sidnijai Ennai Šarokai (4.e), Kimberliai Kronei (4.b), Ērikai Luīzei Girgensonei (4.e), Paulai Šatkovskai (4.b), Katrīnai Katei Šonmanei (4.e), Patrīcijai Priedei (4.b), Nellijai Ozolai (4.e), Mikam Kaminskim (4.b), Dagmārai Ozolai (4.e), Emīlam Mārim Ikertam (4.b) un Laurai Grasmanei (4.e). Paldies arī klašu audzinātājām – Dainai Plūmei un Ulvijai Brīvlaukai par atbalstu un dalībnieku sagatavošanu sacensībām.

Šoreiz lasīšanas čempiones titulu ieguva Sidnija Enna Šaroka  no 4.e klases, ar emocionāli sirsnīgu lasījumu no grāmatas “Beilija stāsts” (Autors: Viljams Brūss Kamerons).

Novēlam drosmi un iedvesmu visiem lasītājiem rudenī jau kā piekto vai sesto klašu skolēniem pieteikties Skaļās lasīšanas sacensībā!