7-to un 8 –to klašu komandu konkurss “Manas tiesības un mani pienākumi”

 2019. gada 7. maijā Ķekavas vidusskolas skolēni, kopā ar sociālo pedagoģi Dainu Šulci,  viesojās Ziemeļvalstu ģimnāzijā. 7-to un 8 –to klašu komandas piedalījās konkursā “Manas tiesības un mani pienākumi”. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu izpratni par tiesībām un pienākumiem, likumdošanu, terminiem, aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.  Katrai komandai bija jāsagatavo mājas darbs ”Padarīsim pasauli labāku” un prezentācijā jāatbild uz jautājumu - ko es varu darīt jau šobrīd, lai rīt varētu dzīvot labākā pasaulē. Arī P. Koelju to zīmīgi uzsver: “Noslēpums ir šeit, tagadnē. Ja tu pievērs tagadnei vajadzīgo uzmanību, tu vari to uzlabot. Un, ja tu veic uzlabojumus tagadnē, arī tas, kas notiks vēlāk, būs labāks.”  Skolēni ar lielu degsmi pildīja sagatavotos uzdevumus, radoši pielietojot teorētiskās zināšanas ikdienas dzīves uzlabošanai, emocionāli labvēlīgas vides veidošanai. Lai gan stingrā žūrija mūs novērtēja atzinīgi, ieguvām pirmo un otro vietu, tomēr lielākais ieguvums bija skolēnu pozitīvās emocijas, iespēja piedalīties, mācīties, iegūt pieredzi,  prieks, ka varēja dalīties domās un idejās ar saviem vienaudžiem, iepazīt skolu un saprast ko nezinu, ko neprotu un, ka liela nozīme ir likumu zināšanai. Bija pavadīta laba, pamācoša un zināšanām pilna diena.