Latviešu skatuviskās dejas izrāde "Dzimtas sētu izrotāt"

 Latviešu skatuviskās dejas izrāde „Dzimtas sētu izrotāt” ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Profesionālās maģistra studiju programmas  Mūzika un skatuves māksla Apakšprogrammas  Horeogrāfija maģistranta Jāņa Kalniņa diplomdarba izrāde.

Latviešu skatuviskās dejas izrādes „Dzimtas sētu izrotāt” pamatā ir cilvēks – cilvēka mijiedarbība ar latviešu tautas tradīcijām, godiem un ieražām. Izrādē paralēli vijas cilvēka dzīves līnijas simbolisks savienojums ar dabas ritumu četros gadalaikos – pavasaris, vasara, rudens un ziema. Izrādes horeogrāfiskā leksika veidota atbilstoši latviešu horeogrāfa, pedagoga un dejas pētnieka Harija Sūnas izstrādātajai sistēmai, kas izklāstīta grāmatā „Latviešu sadzīves horeogrāfija”. Dejas horeogrāfija un sižeta līnija attīstās no vienkāršākās formas līdz sarežģītākajai horeogrāfijas formai, saglabājot cikliskuma pazīmes un atgriežoties pie sākotnējā modeļa.

 Diplomdarba vadītājs – Jānis Purviņš

Mūzikas autori – Līga Priede, Zane Leimane,  Jumis Ločmelis, Audris Ločemlis.              

Piedalās 130 dejotāji no 5 deju kolektīviem:

  • -          Ķekavas vidusskolas tautas deju kolektīvs "Ķekaviņa" - vadītāji Marta Helēna Vanaga, Jānis Kalniņš
  • -          Ķekavas vidusskolas tautas deju kolektīvs "Šeku reku" - vadītāji Marta Helēna Vanaga, Jānis Kalniņš
  • -          Ķekavas novada Tautas deju ansamblis "Zīle" - vadītāja Marta Helēna Vanaga;
  • -          Ķekavas novada vidējās paaudzes deju kolektīvs "Zīle" - vadītāja Līga Greiere.
  • -          Baldones novada senioru deju kolektīvs  „Degļi” – vadītāja Anda Krišāne