Olimpiāžu uzvarētāju svētki

 2018./19.m.g. iet uz beigām un par tradīciju kļuvis gada beigās novērtēt paveikto un pateikt paldies par labi padarītu darbu. 16.maijā notika Olimpiešu svētki, kur skolas administrācija un pašvaldība atzinīgi novērtēja olimpiāžu un konkursu uzvarētājus.

Paldies skolēniem par izciliem sasniegumiem  Ķekavas novada un novadu apvienību, kā arī reģiona un valsts līmeņa olimpiādēs un kokursos. Īpaši daudz olimpiādēs ir piedalījies un guvis panākumsu 12.b klases kolēns Artis Venskus. Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatvošanā dalībai šajos pasākumos.