Dzejas dienas V.Plūdoņa dzimtajās mājās

 11.septembrī vidusskolēni, viņu klases audzinātājas, latviešu valodas skolotāji devās uz dzejnieka Viļa Plūdoņa dzimtajām mājām "Lejeniekiem".

Iesākumā Bauskā aplūkojām pieminekli Viļa Plūdoņa piemiņai. Tika skandētas pirmās dzejnieka dzejas rindas un stāsts par Vili Plūdoni. Pakavējušies pie pieminekļa, devāmies tālāk uz dzejnieka dzimtajām mājām "Lejeniekiem". Lieli koki, māja, klēts,  "zaķīšu pirtiņa" mūs sagaidīja "Lejeniekos", bet  devāmies tālāk uz Viļa Plūdoņa kapiem. Skolēni runāja dzeju pie dzejnieka kapa no dažādiem dzejnieka darbiem ("Atraitnes dēls", "Salgales mada loms" u.c.). 

Atgriežoties dzejnieka sētā, baudījām vietas, kur dzīvoja un strādāja dzejnieks. Īstu jautrību un prieku radīja skolēnu uz vietas iestudētā un improvizētā izrāde "Eža kažociņš". 

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām par dzīvu un interaktīvu dzejnieka daiļrades iepazīšanu.