Lekcijas vecākiem "Drošs internets"

 5.septembrī pirmo klašu vecākiem un 18.septembrī 5.-6.klašu vecākiem notika lekcija par drošību virtuālā vidē. Lektore Latvijas droša interneta centra speciāliste Sandra Magrina.Vecāki tika  informēti un izglītoti  interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana, uzvedības noteikumi internetā, tīmekļa etiķete utt.)

Lekcijā piedalījās 142 pirmklasnieku vecāki un 114 5.-6.klašu vecāki. Informācija bija ļoti nozīmīga, noderīga un uz reālām situācijā balstīta.

Paldies Latvijas dorša interneta centram un īpāsi lektorei Sandrai Magrinai