Makulatūras konkursa aktīvākās klases un aktīvāko skolēnu ekskursija uz Cēsīm un ZINOO

 14.oktobrī notika makulatūras konkursa aktīvākās klases un aktīvāko skolēnu ekskursija uz Cēsīm un ZINOO

Ķekavas vidusskola izsaka skolēniem un viņu vecākiem pateicību par aktīvu piedalīšanos makulatūras un bateriju vākšanas konkursā 2018./2019.mācību gadā. Aktīvākajiem skolas skolēniem un aktīvākajai klasei no Ķekavas vidusskolas bija iespēja 14.oktobrī piedalīties skolēnu ekskursijā uz Cēsīm un ZINOO. Ieejas biļetes skolēniem tika segtas no skolai iegūtās naudas balvas par 3.vietu Latvijā.

Paldies skolotājai Ainai Stikānei un psiholoģei Diānai Balodei par skolēnu pavadīšanu ekskursijā!

Ilze Lisovska