Dabas muzeja muzejpedagoģiskā programma "Muzejs mūsu bagāžā"

 Izbraukuma nodarbības "Ūdens piesārņojums" laikā muzeja speciālists stāstīja par ūdens piesārņojumu un tā cēloņiem  kādas ikdienas darbības to veicina.  Muzeja pedagogs skaidroja, kā piesārņojums ietekmē ūdens ekosistēmu, skolēni meklēja risinājums ūdens kvalitātes uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Nodarbībā tika izmantota datorprezentācija, tika risināti uzdevumi un spēlēta spēle. 

Nodarbības "Nepērc viņu dzīvības" laikā muzeja speciālists stāstīja par pasaules aizsargājamiem dzīvniekiem, kurus apdraud tirdzniecība (par Vašingtonas konvenciju jeb CITES). Nodarbībā tika "atvērta" dārgumu lāde ar dažādiem suvenīriem, kurus labāk nepirkt.

Vulkānisma nodarbības laikā muzeja speciālists stāstīja par vulkāniem pasaulē, to veidiem un izpausmēm, darbības sekām, supervulkāniem, kā arī par magmas pārvietošanos cietajā zemes garozā.
Nodarbības laikā tika izmantota datorprezentācija un dažādu iežu paraugi.