12.klašu skolēni veido filmu

 Lūk 12.klašu skolēnu iespaidi par šo procesu: "Radīja pozitīvas emocijas ,iepazinām ne tikai filmas tapšanas procesu, bet arī atklājām klases biedru apslēptos talantus. Bija interesanti redzēt kā viņi izpaudās savā lomā, kā viņi improvizē, kā kāds uzņemas ‘’režisora’’ lomu un kā katrs varēja paust savas idejas. Jauna, interesanta, nepierasta pieredze, kura lika padomāt. Varēja redzēt, ka ja gribam, tad spējam saorganizēt kopīgu darbu un būt vienots mehānisms."