Viktorīna "Ko tu zini par Latviju"

      Jau par tradīciju sākumskolas 3.un 4.klasēm kļuvusi viktorīna „Ko tu zini par Latviju?”.Visnoderīgākais un vērtīgākais ir gatavošanās posms. Viu novembri klasēs intensīva rosīšanās – spēles par Latviju, latvju rakstu zīmēšana, ārstniecības augu ostīšana, garšošana tējās. Starpbrīžos bibliotēkāre Nora spēj tik izsniegt – plakātus ar prezidentiem, grāmatas par novadiem, pilsētām. Vecāki sūta slavenu cilvēku fotogrāfijas. Tiek gudrots, vai tenisiste Ostapenko ir Aļona vai Jeļena? Un, kas tad ir mūsu skolas direktore? Vai tiešām tā nav Mārīte Rogule? Vēl līdz Lācplēša dienai nav izlemts, kuri būs tie – viszinošākie un draudzīgākie, ko sūtīt uz konkursu (viktorīnu) par Latviju 13. novembrī.

      Šogad žūrijā aicinātas taisnīgākās un punktus saskaitīt spējīgākās skolotājas – Inga Mihelsone, Anete Kalniņa, Nora Kaļva un Daniela Anda Postņikova. Paldies viņām! Līdzjutēji ieradušies, klašu audzinātājas satraukušās, komandas gatavas. 3.e klase izceļas ar to, ka komandā tikai zēni!

      Paldies skolotājai Mārītei Lielgalvei par interesantajiem, pārdomātajiem jautājumiem un pasākuma vadīšanu! Satraukums, spriedze. Jāspēj vienoties komandā. Protams, pats galvenais – erudīcija. Prieks, ka skolēni tik daudz zina par mūsu mīļo Latviju. Skolas svinīgajā līnijā visi ar prieku apsveic 3.klašu uzvarētājus – 3.d klasi (audzinātāja Dace Zaļkalne) un 4.klašu uzvarētājus – komandu no 4.d (audzinātāja Agnese Plostiņa)

Anda Tauriņa