Pie sākumskolas bērniem viesojās rakstniece un dzejniece Ieva Samauska

 

Arī šogad Ķekavas vidusskolas skolēni iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kura skolā noslēdzās šī gada 6. februārī, kad ciemos pie mums ieradās mīklu dzejoļu grāmatas “Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā” autore – Ieva Samauska.

Dzejniece bērnus iepazīstināja ar sevi. Parādīja attēlus ar saviem mājdzīvniekiem un līdzcilvēkiem. Bērni uzzināja, ka rakstniecei ļoti svarīga ir vide, kur viņa strādā. Bērniem tika dota iespēja arī vairāk iepazīties ar I. Samauskas dzejoļiem. Rakstniece bērniem nolasīja dzejoli un tad lūdza izdomāt, kāds varētu būt tā nosaukums. Pareizās atbildes autors saņēma rakstnieces sagatavotu kartiņu ar dzejoli un parakstu par piemiņu.

Esam priecīgi, ka sākumskolas vecuma posmā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” kopumā iesaistījās vairāk kā 230 sākumskolas skolēni, no kuriem 145 tika pasniegts arī bibliotēkas sagatavots diploms par atbildīgu un čaklu darbu kā mazajiem “žūrijas” ekspertiem, izlasot vismaz 6 grāmatas. Bērnus iepriecināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra sagatavotās balviņa – magnētiņš vai atslēgu piekariņš.

  

Tiekamies skolas bibliotēkā!