Svinam Latvijai - 102!

Ķekavas vidusskolas sākumskolas pedagogi, godinot Latviju 102. gadadienā, centās dažādi organizēt mācību procesu. Ikviens pedagogs veicināja patriotiskās apziņas veidošanos skolēnos caur filmu skatīšanos, dzejoļu un tautasdziesmu deklamēšanu, kā arī savu dzejoļu rakstīšanu, dziesmu klausīšanos un dziedāšanu. Veidoja dažādus radošos darbiņus. 3.-4. klasēm klases ietvaros, skolotājas veidoja viktorīnu „Ko tu zini par Latviju”. Skolēnus iepazīstināja ar Latvijas valsts simboliem, prezidentiem, Latvijas ģeogrāfiju u.t.l.

17. novembrī visā skolā darba procesu uzsākām ar Latvijas valsts himnu, kas skanēja vienlaicīgi pa visu skolu.

Skolotāja Baiba Ķeire -

Kaut arī šobrīd ir sarežģīts un neziņas pilns laiks, kas nav no tiem vieglākajiem mūsu dzīves posmiem - svētki ir jāsvin. Neviens dzimšanas dienas vēl nav atcēlis. Neviens nav atcēlis iespēju dziedāt mūsu Latvijas himnu, kaut katrs savā klasē, bet visa skola kopā. Neviens nav atcēlis iespēju dziedāt “Daudz baltu dieniņu” Latvijai un sev par prieku. Neviens nav atcēlis iespēju baudīt svētku našķus un vienkārši būt bērniem.

Arī 4. c klase ir kopā gan dziedot himnu, gan spēlējot klasē viktorīnu par godu Latvijas 102 dzimšanas dienai, gan vienkārši baudot kopā būšanu.

Svinam, jo mēs esam Latvija!

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu!