Individuālās klātienes konsultācijas

 Individuālās klātienes konsultācijas visu klašu skolēniem un jauniešiem visās izglītības pakāpēs – vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā – ir pieejamas jau no 8. februāra. Klātienes konsultācijas jo īpaši svarīgas bērniem, kuriem attālināto mācību laiks pastiprina mācību pārtraukšanas, sociāla rakstura un nevienlīdzības riskus. Tie ir bērni, kuriem ir ierobežota pieeja mācību rīkiem un viedierīcēm un kuriem ir nopietnas mācību grūtības un nepieciešams psiholoģiskais atbalsts. Tāpat klātienes konsultācijas svarīgas jauniešiem, kuriem šajā pavasarī jākārto 12. klašu eksāmeni vai jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē. 

Individuālas konsultācija klātienē ir iespējama, stingri ievērojot visus piesardzības pasākumus – distancēšanās, roku higiēna, mutes un deguna aizsegu lietošana, pastiprinātā vēdināšana, ierobežots konsultācijas norises laiks.