No 19. līdz 22. aprīlim Ķekavas vidusskolā “Enerģijas dienas”

 

Lai vairotu skolēnu zināšanas par energoefektivitāti un energotaupību, Ķekavas vidusskolas skolēni  laika posmā no 19. līdz 22.aprīlim tiešsaistē piedalīsies “Enerģijas dienās” ar informatīvām un praktiskām nodarbībām par energoefektivitātes jautājumiem, kurus vadīs pieredzējuši mācībspēki no Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta.  

Projektā mācību stundas skolēniem vadīs zinātnieki kopā ar augstākā studiju līmeņa studentiem. Mācību nodarbībās “Enerģijas dienu” ietvaros tiks iekļautas tādas tēmas kā atjaunojamā enerģija, enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas, gaisa piesārņojums, ilgtspējīgs pārtikas patēriņš kā arī cilvēka ietekme uz vidi un citas videi aktuālas tēmas.

 

 “Enerģijas dienas” ir Ķekavas novada pašvaldības īstenotā Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projekta “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā” aktivitāte.

 

Sīkāka informācija pašvaldības mājas lapā:

-        par projektu

- par projekta aktivitātēm