Dalība ,,Eiropas Savienības mājas’’ izglītības programmā ,,Eiropas Jaunais Pilsonis’’ 2020./2021. mācību gada pavasara semestrī

 Ķekavas vidusskolas 9.klašu un 7.d klases skolēni  piedalījās ,,Eiropas Savienības mājas’’ izglītības programmā ,,Eiropas Jaunais Pilsonis’’ 2020./ 2021. mācību gada pavasara semestrī.

Iniciatīvas ietvaros katra klase ieguva zināšanas un izpratni, apgūstot teoriju, diskutējot un darbojoties praktiski. Katrai klasei darbošanās notika vairākos posmos:

·       Informatīvā lekcija, kurā lektore iepazīstināja ar līdzdalības formām un ES pilsoņu tiesībām;

·    Interaktīvā daļa, kurā, izmantojot attālinātajam režīmam pielāgotu interaktīvu metodi, nostiprināja iegūtās teorētiskās zināšanas un skolēni diskutēja, kritiski izvērtējot sniegto informāciju;

·       Pilsoniskā aktivitāte (mājas uzdevums) -  jaunieši kopā ar skolotāju veica pilsonisku aktivitāti.

7.d klases skolēni  klases stundā, bet 9.a, 9.b, 9.c, 9.d klašu skolēni  sociālo zinību stundā noklausījās lektores vadīto lekciju.

Grūtākais uzdevums bija vienoties, kādu pilsonisko aktivitāti veiks katra klase.

7.d klase pētīja ģimenes iepirkšanās biežumu, kā arī kādos iepakojumos parasti tiek pirktas preces visbiežāk. Pētīja, vai ģimene šķiro atkritumus, kā 2 nedēļu laikā ģimenē mainās iepirkšanās un atkritumu šķirošanas paradumi. Lai saprastu, kas notiek ar sašķirotajiem atkritumiem poligonā, 7.d klase piedalījās  tiešsaistes ekskursijā ,,Getliņi EKO’’.

9.d klases skolēni  veica pilsonisko aktivitāti, sakopjot vai nu savu mājas apkārtni, vai arī kādu citu vietu tuvējā apkārtnē.

9.a, 9.b, 9.c klases apvienojās kopējā aktivitātē, ziedojot Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas mantu kambarītim apģērbu. Veiktās aktivitātes mērķis – pandēmijas laikā, kad slēgti lielveikali un apģērbu nav iespējams iegādāties, palīdzēt sava novada iedzīvotājiem.

Izglītības programma ,,Eiropas Jaunais Pilsonis’’ mums visiem ir jauna pieredze. Prieks, ka mums visiem kopīgi izdevās īstenot iecerēto.

Paldies skolēniem un  vecākiem par aktīvo darbošanos. Paldies Ievai Kolosovskai par atbalstu aktivitātes īstenošanā.

 

Sociālo zinību skolotāja Gunita Jefremova