Drošs izglītības process klātienē no 2021.gada 1.septembra

 Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” mācības klātienē varēs uzsākt skolēni, kuriem Covid -19 testa (siekalu tests) rezultāts ir negatīvs. Testēšanu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu.

Lai operatīvi veiktu skolēnu testēšanu pirms mācību gada sākuma, lūdzu bērnam uz siekalu testa nodošanu ierasties klasei norādītajā laikā. Ja tas nav iespējams, lūdzu informēt  savu klases audzinātāju. Par iespējamo testēšanas laiku informēs klases audzinātāja/-js. Uz testēšanu jāierodas sejas maskās.  Stobriņus izsniegs un savāks klases audzinātājs.