Pie tējas un cepumiem par Aleksandra Čaka dzeju mūzikā

 

Nepiespiestā gaisotnē, brīvi, bet iekšēji mazliet satraukti, sākās Mūzikas stunda 23. septembra pēcpusdienā, Ķekavas vidusskolas 11.klases KULTŪRAS - mūzikas jomas skolēniem.  

Lai gan dzejnieka dzimšanas diena ir 27. oktobrī, iekšējā sajūta mūzikas skolotājai un mums vedināja šo pasākumu rīkot ātrāk. Un labi vien ir, jo paspējām klātienē izplānot pasākumu, sagatavoties tam un kopā piedzīvot neaizmirstamus brīžus.

Pasākumā tika lasīti dažādi A. Čaka dzejoļi, kas man personīgi un domāju arī pārējiem lika aizdomāties, par vārdiem, kas pieminēti dzejā un, kā tas saistīts ar reālo dzīvi. Ko tad dzejnieks īsti raksta savā dzejā?.......... par izteiktu mīlestību pret Rīgu. Tajā tika apdzejota pilsētas trauksmainā dzīve kopumā un atsevišķi tās tēli, piemēram, ormanis, jūrnieks, ielas meita, pašpuika, kā arī citi tēli. Kā var saprast pēc iepriekš rakstītā, tad dzejnieks  rakstīja par dažādām tēmām un nebaidījās izteikt savu viedokli. 

Mūzikas loma A. Čaka dzejā ir tik papildinoša tam, ko pats dzejnieks ir vēlējies pateikt. Tā savijas ar vārdiem, kas precīzi spēj atainot cilvēka emocijas un jūtas. Pasākuma gaitā dziedājām arī dziesmas ar dzejnieka Aleksandra Čaka vārdiem: „Miglā asaro logs” un „Liepas satumst”.  Lai pasākums būtu daudzveidīgāks, skatījāmies video stāstījumus par dzejnieka dzeju un viņa panākumiem, dzirdējām dažādus biogrāfiskos faktus.

Klases biedrs Roberts ar savu klavierspēli radīja jauku gaisotni visa pasākuma laikā, kā arī spēlēja fona mūziku dzejas runāšanas laikā, tā papildinot pasākuma noskaņu.   

Mēs šāda veida pasākumu organizējām pirmo reizi, mūzikas stundas ietvaros. Tā plānošanā un izpildē iesaistījās:

Artūrs  (pasākuma organizators, režisors),

Roberts (spēlē klavieres, rada mūzikas noskaņu un spēlē dziesmām pavadījumus),

Ance (video stāstu projekcijas atlase),

Aleksandra (runā biogrāfiju),

Sandija (runā par dzejnieka darbiem),

Sabīne (es) vēroju, fotografēju un pēc pasākuma veidoju rakstu par notikušo,

Rūdolfs (pasākumā aktīvi līdzdarbojas, iesaistās intelektuālajās un praktiskās aktivitātēs),

Estere un Māris (telpas un galda noformējums). 

Ko mēs ieguvām? Mēs vairāk iepazinām Čaka dzeju, iemācījāmies jaunas dziesmas, ieguvām zināšanas un jaunu pieredzi kā plānot un organizēt pasākumu. Guvām ļoti pozitīvas un neaizmirstamas emocijas. Manuprāt, kopumā pasākumu bija izdevies noorganizēt ļoti labi un ceru, ka mēs iegūtās zināšanas un pieredzi varēsim izmantot savā dzīvē.  

Paldies mūzikas skolotājai D. Bulai par IDEJU šādam pasākumam, padomiem un uzticēšanos mums, ka spēsim to realizēt.

 

Raksta autore: Sabīne Kupluma  (11.kl.)

2021.g.