Ķekavas vidusskolas skolēni uzrāda labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs

Ķekavas vidusskolas skolēni arī šajā mācību gadā piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, uzrāda ļoti labus rezultātus un izcīna iespēju piedalīties bioloģijas un matemātikas valsts olimpiādēs.

 

Paldies bioloģijas skolotājai Inetai Rumpei, matemātikas skolotājām Lailai Pētersonei un Ligitai Kociņai par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu olimpiādei, kā arī skolēniem Unai Ušackai (10.a klase), Marisam Zušam (11.b klase) un Rutai Rēzijai Auzniecei (12.b klase) par labajiem rezultātiem olimpiādes 2. posmā!

 

Ķekavas vidusskolas olimpiāžu un konkursu rezultāti 2021./ 2022. m. g.

Olimpiāde

Norises

vieta

Klase

Skolēna vārds,

uzvārds

Skolotāja vārds, uzvārds

Vieta

Uzaicināts uz vasti 3.kārtu

Novadu apvienības matemātikas

 9.-12.klašu 72.olimpiāde

tiešsaiste

10

Una Ušacka

Ligita Kociņa

2

Uzaicināta uz valsti

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 72.olimpiāde

tiešsaiste

11

Mariss Zušs

Laila Pētersone

2

Uzaicināts uz valsti

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 72.olimpiāde

tiešsaiste

12

Ruta Rēzija

Auzniece

Laila Pētersone

3

Uzaicināta uz valsti

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 72.olimpiāde

tiešsaiste

12

Edvards Hāzners

Laila Pētersone

Atz

 

Novadu apvienības fizikas

9.-12.klašu 27.olimpiāde

tiešsaiste

9

Tomass Krūmiņš

Iveta Rimšāne

2

 

Novadu apvienības fizikas

9.-12.klašu 27.olimpiāde

tiešsaiste

11

Marta Tarvāne

Iveta Rimšāne

Atz

 

Novadu apvienības bioloģijas

9.-12.klašu 44.olimpiāde

tiešsaiste

10

Una Ušacka

Ineta Rumpe

1

Uzaicināta uz valsti

Novadu apvienības bioloģijas

9.-12.klašu 44.olimpiāde

tiešsaiste

12

Paula Koziņeca

Ineta Rumpe

3

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

10

Kate Minkevica

Baiba Jirgena

2

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

11

Māris Krūmiņš

Ieva Vaivode

3

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

11

Renārs Toms

Minkevics

Ieva Vaivode

3

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

11

Aleksandra Koliņa

Ieva Vaivode

Atz

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

12

Emīls Šats

Iveta Abakoka

Atz

 

Novadu apvienības krievu valodas

24.olimpiāde

tiešsaiste

8

SeverīnsJansons

Dangute Vīgupa

Atz