Ķekavas vidusskola Olimpiešu svētkos godina skolēnus un pedagogus

 

Ar skaistiem muzikāliem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus priecēja 9.klases skolniece Parisa un 11.klašu izglītojamie, kuri apgūst mācību priekšmetu "Kultūra un māksla I (Mūzika)", un Aleksandra Čaka dzejā kavēties ļāva 11.klases izglītojamais Mariss.

Paldies visiem skolēniem un viņu pedagogiem, kas ieguldīja darbu un piedalījās dažādos konkursos un olimpiādēs! Paldies vecākiem par atbalstu bērniem mācību procesā!