Patriotisma mēnesis Ķekavas vidusskolā - 11.novembris, Lāčplēša diena.

 

Lai godinātu Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņu, piecu devīto klašu izglītojamie un viņu audzinātāji apvienojās starpdisciplinārā pasākumā. Skolēni runāja dzeju, stāstīja vēsturiskos notikumus un dziedāja karavīru dziesmas, kā arī paši gatavoja lāpas un uz ugunskura vārīja zupu.

Pasākumu atklāja un tajā piedalījās zemessardzes pārstāvis, Ķekavas vidusskolas absolvents Krišjānis Eihmanis.

Jaunieši aktīvi iesaistījās pasākuma veidošanas aktivitātēs, parādīja savas prasmes darboties komandā. Šis kopprojekts radīja iespēju sadarboties ne tikai klases līmenī, bet visu 9.klašu līmenī, jo četrās darba grupās skolēni bija no dažādām paralēlklasēm. Neformālā mācību procesā tika iegūta pieredze.

Par godu Latvijas valsts dzimšanas dienai 17.novembrī 9.klašu skolēni demonstrēs starpdisciplinārā projekta gala rezultātu – stāstīs vēsturiskos notikumus, runās dzeju un izdziedās karavīru dziesmas 5.klašu izglītojamajiem.

Paldies visiem skolēniem par iesaistīšanos un ieguldīto darbu!

Paldies dizaina un tehnoloģiju skolotājam Jānim Aizupam, mūzikas skolotājām Dacei Bulai un Ingai Lagzdiņai, vēstures skolotājam Jānim Beberam, datorikas skolotājai Aijai Vosai par atbalstu un konsultācijām!

Paldies arī skolas direktorei Sandrai Pugovkai!

 

9. klašu audzinātāji:

Daina Šulce, Iveta Abakoka, Regīna Eihmane, Gunita Jefremova un Inese Saulkalne.

Spēks ir komandā!