Skolas avīzes "Ķekavas Ķirbītis" novembra numurs

 

Novembris pagājis Latvijas zīmē. Šajā skolas avīzes novembra numurā stāstos un foto attēloti novembra notikumi mūsu skolā.

 

NOVEMBRA numurs


"Ķirbīša"redkolēģija vēl jauku, gaišu un mīlestības pilnu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

 

Redkolēģijas vārdā

skolotāja Maiga Pigita