Izglītojošie pasākumi, lai pasargātu jauniešus no atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas

 

Sabiedrībā ir palielinājies to jauniešu īpatsvars, kuri ir pamēģinājuši vai regulāri smēķē elektroniskās cigaretes, lieto narkotikas, tabaku un nikotīnu saturošus produktus. Jauniešu negatīvo tendenci varam novērot skolā un arvien jaunāku skolēnu vidū.

27.01.2023. Ķekavas vidusskolā mūziķi Nikolajs Puzikovs un Denijs Grieze diskutē ar 9- to klašu skolēniem par atkarību izraisošām vielām un to radītajām sekām.

Paldies, 9.b klases vecākiem, kuri palīdzēja noorganizēt visiem devīto klašu skolēniem (127) 27.janvāra izglītojošu diskusiju ar Latvijā atpazīstamiem talantīgiem mūziķiem Nikolaju Puzikovu un Deniju Griezi, kuri aktīvi iestājas pret tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu, narkotisko vielu lietošanu jebkurā vecumā un ar savu personīgo piemēru popularizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Īpašs paldies, 9.b klases skolēna Valtera Grīnhofa māmiņai, kura skolēniem lika aizdomāties par to, kādēļ jaunieši nokļūst atkarību grožos un kā jūtas viņu vecāki, ka nav varējuši pasargāt savus bērnus no šiem riskiem.

Skolēni jo īpaši uzmanīgi klausījās Nikolaja Puzikova personīgās pieredzes stāstus, par reāliem gadījumiem, kā pazīstami cilvēki sāka lietot narkotikas un kā kļuva atkarīgi, kādas fizioloģiskas, ārējā izskata un veselības izmaiņas notika ar lietotājiem, pat piedzīvojot letālas sekas.

Protams, ja ir tikšanās ar mūziķiem, tad neizpaliek arī dziesmas ar muzikālu pavadījumu. Mākslinieki prezentēja gan savas, gan citu sacerētas dziesmas. Skolēnus iepriecināja arī iespēja individuāli nofotografēties ar slavenībām.

Ķekavas vidusskola veic profilaktiski izglītojošus pasākumus, lai pasargātu jauniešus no atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas (t.sk. pamēģināšanas), traucējumu izveidošanās, kā arī no citiem ar lietošanu saistītiem riskiem sev un apkārtējiem. Izglītojošais darbs notiek gan mācību stundās, audzināšanas stundās, vecāku sapulcēs, gan pieaicinot speciālistus, policijas pārstāvjus, iesaistot vecākus un sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, kuri dalās ar personisko pieredzi.

Visās klašu grupās (5.kl.-12.kl.) tiek organizētas interaktīvas nodarbības, izmantojot Veselības ministrijas izstrādāto mācību filmu pusaudžiem par narkotiskajām vielām un to radītajām sekām. Epizodē „Vielas un atkarības” skolēni saņem narkoloģes Ingas Landmanes skaidrojumus par populārāko narkotisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz veselību, psihisko stāvokli, uzvedību, atkarību veidošanās mehānismiem un lietošanas sekām. Epizodē “Kā palīdzēt pateikt “nē” narkotikām” skolēni iepazīstas ar psihoterapeita Artūra Miksona analīzi par atkarību mehānismu, to, ko cilvēki meklē narkotikās un sniedz padomus, kā jaunietim pateikt “nē” narkotisko vielu lietošanai, nekļūstot apsmietam un atraidītam. Filma sniedz informāciju arī par to, kur meklēt palīdzību un atbalstu atkarību jautājumos. 

Ķekavas pašvaldības policija 2023. gada janvārī, februārī veic profilaktiskas nodarbības 5.-8.klašu skolēniem par tiesībām, pienākumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, atkarību izraisošu vielu lietošanu, uzglabāšanu un juridiskām sekām, administratīvo atbildību. 

Daina Šulce