Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas alternatīvā olimpiāde 7.-9.klasēm

 Olimpiāde, kura apvieno mūziku, literatūru un teātra mākslu norisinājās pirmo reizi.

Ķekavas vidusskolu pārstāvēja komanda, kuras sastāvā bija 7.-9.kl. skolēni:

7.c kl. Emīls Šetlers,

8.g kl. Beatrise Ošiņa,

9.a kl. Adriāna Šinkeviča,

9.c.kl. Severīns Jansons.

Olimpiādes galvenais mērķis: raisīt skolēnos radošumu, iztēli, sadarbību komandā, zināšanas kultūras jomā. Lai gan komandas sastāvā skolēni bija no dažādām klasēm un līdz šim savstarpēji nebija pazīstami, tas neradīja šķēršļus veiksmīgai sadarbībai. Skolēni pēc piedzīvotā atzina, ka patika olimpiādes radošā atmosfēra, uzdevumi, kuri bija jāveic komandā un jauni izaicinājumi.
Skolēnus sagatavoja skolotāji: R.Sula, D.Bula, I.Ramiņa, A.Saulīte

Dace Bula