Konference «Travelling Through Different Topics in «A Study in Scarlet»»

 

Konference tiek rīkota ar mērķi prezentēt pētniecības eseju rezultātus, kuras 12.a klases skolēni rakstīja saistībā ar klasē kopīgi izlasīto grāmatu “A Study in Scarlet’’.Šī konference tiek rīkota eksāmena piekļuves nosacījumu izpildei padziļinātā kursa Svešvaloda II ietvaros. Konference norisināsies angļu valodā un par konferences rīkošanu skolēni iegūs vērtējumu angļu valodā.
Konferencē piedalīsies 19 dalībnieki (12.a klases skolēni) un 3 skolotājas (vērtētāji). Aicinām konferences apmeklētājus aizpildīt pieteikuma formu, kura būs pieejama konferences mājaslapā (skatīt plakātu).

Ieva Vaivode