Pogu vakars 2023

 


2023.gada 3.martā piecu devīto klašu skolēni kopā ar saviem ģimenes locekļiem un skolotājiem svinēja nu jau par tradīciju kļuvušo Pogu vakaru.

Poga ir piederības simbols Ķekavas vidusskolai, piederības simbols savai klasei. Simboliski tā tiek pasniegta 9-to klašu skolēniem neilgi pirms pamatskolas beigu eksāmeniem.

I. Ziedoņa “Pasaka par pogu” vēsta par brīnišķīgu patiesību: ka ikvienas lietas un dzīvas būtnes dzīves jēga un uzdevums ir būt piederīgiem un vajadzīgiem. Atrast un darīt to, ko vislabāk proti!

Kā jau Pogu vakaros ierasts, skolēni, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, mūzikas, teātra, dejas skolotājiem, bija sagatavojuši nelielus priekšnesumus, dejoja valsi, un visi kopīgi dziedāja „Mēs neapstāsimies” (R. Pauls, G. Račs), un ”Debesis pie zemes klāt” (I. Lagzdiņa, I. Zandere).

 Skolēni atskatījās uz pašu piedzīvoto pamatskolā, bija iestudējuši etīdes par „viesuļa” ielaušanos matemātikas stundā, klases pazušanu, par nakts piedzīvojumu skolā, sapni par Parīzi un etīdi par klases salidojumu pēc 70 gadiem. Atcerēties un parādīt klātesošajiem to, kā bijis, palīdzēja arī izveidotie video. 

Skolēni pateicās skolotājiem, īpaši pirmajiem skolotājiem, kuriem vienmēr būs atvēlēta vieta viņu sirdī. Par to, ka bija blakus, iedvesmoja neapstāties pie sasniegtā, atbalstīja un nesavtīgi dalījās zināšanās. Sirsnīgu paldies skolēni veltīja saviem vecākiem - jūs esiet svarīgākie cilvēki mūsu dzīvē! Jau no pašas bērnības esiet mūs lolojuši, mīlējuši, audzinājuši, un ceram, ka audzināsiet un atbalstīsiet arī turpmāk.

Kad piederība skolai tika parādīta un pierādīta, katrs 9.klases skolēns un klases audzinātāja no Ķekavas vidusskolas direktores S. Pugovkas saņēma mūsu skolas raksturīgo pogu ar iegravētiem skolas iniciāļiem un gada skaitli 2023. un vēlējumu visiem 127 podziņas saņēmējiem paspēt izbaudīt vēl daudz jauku, kopīgu mirkļu un sekmīgi nokārtot valsts pārbaudījumus pavasarī! Veiksmi!

Pateicoties Pogu vakaram, katram bija iespēja pašapliecināties, attīstīt sevi un augt, bija jāiemācās pieņemt lēmumus un atbildēt par tiem, jācenšas savu gribu un negribu pakārtot kopējām klases interesēm un kārtībai, jāiemācās sadarboties ar citiem. Gatavojoties saliedējās ne tikai klases kolektīvs, bet visas devītās klases.

9. a klases audzinātāja Daina Šulce, 9. b klases audzinātāja Iveta Abakoka, 9. c klases audzinātāja Regīna Eihmane, 9. e klases audzinātāja Inese Saulkalne, 9. d klases audzinātāja Gunita Jefremova.

 

 

 

 

Daina Šulce