Ķekavas vidusskolas avīzes marta numurs

 

Līdz ar pavasara iestāšanos pie Jums klāt kārtējais skolas avīzes numurs.

 

 

Marta numurs 

Redkolēģijas vārdā

skolotāja Maiga Pigita