"I can do it"

 

Ne tikai Ķekavas vidusskolā tiek organizētas dažādas ar angļu valodu saistītas aktivitātes, bet arī mūsu skolēni piedalās dažādos konkursos, olimpiādēs ārpus skolas. Tā 2023.gada 21.aprīlī Ķekavas Privātskola “Gaismas tilts” organizēja starpnovadu angļu valodas konkursu angļu valodā “ I can do it”, kurā piedalījās 3.-6.klašu skolēni no Ķekavas, Olaines, Salaspils, Mārupes, Babītes, Daugmales, Pļavniekkalna, Baložu skolām.

Liels prieks par mūsu skolas skolēnu sasniegumiem. Ceturto klašu vidū Atzinību ieguva Ķekavas Sākumskolas skolniece Dārta Avišāne, piekto klašu vidū 2.vietu ieguva Ķekavas vidusskolas skolniece Paula Ieva Leonoviča, bet 3.vietu ieguva Daniela Visere. Tikpat teicamus rezultātus parādīja 6.klašu skolnieki- 3.vietu ieguva Laura Pavasare un Atzinību saņēma Amanda Brazovska.

Paldies visiem Ķekavas Sākumskolas un vidusskolas skolēniem, kuri piedalījās konkursā un Sākumskolas un vidusskolas angļu valodas skolotājām par ieguldīto darbu!

                                                                                                           

 Iveta Abakoka

                                                                                                            angļu valodas skolotāja