Ķekavas vidusskolas avīzes maija numurs

 

Pie Jums ar jaunām un ne tik jaunām ziņām steidz skolas avīze "Ķirbītis".

Maija numurs

 

Avīzes redkolēģijas vārdā novēlam visiem veiksmīgu mācību gada nobeigumu!

M.Pigita