Ķekavas vidusskolas avīzes jūnija numurs

 

Šī mācību gada pēdējais numurs.

Jūnija numurs

 

Avīzes redkolēģijas vārdā novēlam visiem jauku, saulainu vasaru, lai izdodas atpūsties!

M.Pigita