Latvijas vispārizglītojošo skolu čempionātā peldēšanā