Skolēnu padome aicina iesaistīties tematiskajās dienās!