Ķekavas vidusskolas skolēni mācās un kārto Velo eksāmenu

 

 

4., 5. un 8.klašu skolēni vasaras brīvlaikā dosies ar VELO tiesībām kabatā


Velosipēdista apliecību var iegūt no 10 gadu vecuma, nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu (testu).

Arī Ķekavas vidusskola ir noslēgusi līgumu ar CSDD un nodrošina skolēniem iespēju kārtot velosipēda vadītāja eksāmenu abās skolas ēkās - gan Gaismas ielā 9, gan Nākotnes ielā 1a.

 

Līdz eksāmenam skolēni mācību vielu apguva gan www.berniem.csdd.lv, gan pildot testu , gan mācoties no CSDD saņemtā materiāla papīra formātā.


Maija noslēgumā gandrīz 300 skolēni kārto eksāmenu, lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību. Priecājamies par mūsu aktīvajiem skolēniem, kuriem ir vēlme vasaras brīvlaikā doties drošos piedzīvojumos ar velosipēdiem!


Paldies klašu audzinātājām un vecākiem par atbalstu, lai kopīgi apgūtu noteikumus!