Metodiskā diena Ķekavas novada pedagogiem


Pieredzē dalījas:
1) Mākslas skolotāji:
• Raina Sula ( Ķekavas vidusskola ) - dalīsies pieredzē metodiskajā darbā “ Idejas veidošanās nozīmīgums radošā darba procesā”
• Anna Miškina ( Ķekavas vidusskola ) - dalīsies pieredzē metodiskajā darbā “ Dekoratīvu koku izgatavošana telpu noformēšanai”
• Daina Gžibovska ( Ķekavas vidusskola ) - dalīsies pieredzē metodiskajā darbā “J. Poruka stāsta “ Pērļu zvejnieks” apguves metodika”

2) Angļu valodas skolotāji ( Fizikas kabinets ):

• Anna Radzihovska ( Pļavniekkalna sākumskola ) - lekcija "Digitālie rīki un materiāli angļu valodas apguvei".
• Valentīna Pakalne ( Ķekavas vidusskola ) - dalīsies pieredzē metodiskajā darbā ''Radoši risinājumi ikdienas darbiem''.