“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015”

 5. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” noslēguma pasākums – “Lielie lasīšanas svētki”. Mūsu skolas čaklākajām Bērnu žūrijas grāmatu lasītājām Terēzei Alpei un Rūtai Rullei bija iespēja piedalīties šajos svētkos – iepazīt un uzklausīt rakstniekus, tulkotājus, māksliniekus un izdevējus. Lai svētku apmeklējuma programma būtu saistošāka, meitenes izmantoja arī iespēju gida vadībā iepazīties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku.