Bērnu žūrijas ekspertu tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori

 Kopš mūsu skola piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”, par tradīciju kļuvušas žūrijas ekspertu tikšanās ar kādu no rakstniekiem.
Saulainā 11.marta priekšpusdiena bija kā radīta interesantām sarunām stundas garumā par to, kā tad top grāmata, ilustrācijas, kā rodas ideja.
Pie mums viesojās rakstniece Luīze Pastore, kura šogad Bērnu žūrijā piedalās ar grāmatu “Pazudušais pērtiķis” no sērijas “Mākslas detektīvi”. Kā izrādījās, viņa raksta jau 20 gadus – kopš 9 gadu vecuma, un viņas pirmās grāmatiņas bijušas rakstītas burtnīcās, pašas ilustrētas, un, kad Luīze par tām pastāstījusi klasesbiedriem, arī viņiem radusies vēlme rakstīt. Šī ziņa lika saausīties arī dažiem sākumskolēniem, jo 4.b klasē ir meitene, vārdā Laila, kura uzrakstījusi pati savu grāmatiņu un devusi to izlasīt arī saviem klasesbiedriem. Kas zina, varbūt vēl kādam radīsies doma rakstīt?
Rakstniece aicināja klausītājus iztēloties to, kas notiek viņas grāmatās, kā arī atrisināt dažādas situācijas. Nebija viegli iejusties 20.gs.sākuma Rīgā, kur ļaudis vizinājās karietēs, nebija elektrības, bet toties mazo klēpja sunīšu vietā bija dresēti mērkaķīši, kas tika tērpti gluži kā šodien kabatas sunīši, un rādīja kumēdiņus, tas ir, trikus. Vērojām arī filmiņas par sērijas “Mākslas detektīvi” grāmatām.
Paldies rakstniecei Luīzei par mums veltīto laiku un interesanto stāstījumu, bibliotekārei Regīnai par tikšanās organizēšanu, skolas “gariņam” Gunāram par palīdzību tehniskajā jomā, visām klašu audzinātājām, kas rosinājušas bērnus piedalīties “Bērnu žūrijā”, un visiem čaklajiem lasītājiem par lasīšanu, interesi un jautājumiem!
Daina Plūme