Dabaszinību nedēļa

No 23.04. – 29.04. Ķekavas vidusskolā sākumskolas klasēs norisinājās Dabaszinību nedēļa. Katru dienu katra klase saņēma uzdevumu, kurš bija jāizpilda un jānodod līdz pulksten 13.30. Pirmdien bija jāaizpilda krustvārdu mīkla par augiem. Šeit ātrākā bija 4.c klase, kas darbu iesniedza jau pēc 6 min. Otrdien skolēniem bija cilvēka ķermenī  jāielīmē pareizajās vietās iekšējie orgāni. Trešdiena bija veltīta dzīvniekiem. Skolēniem  vajadzēja atrast atbilstošo dzīvnieku pēc  skaidrojumiem. Kā arī šajā dienā viesojās Daugavpils universitātes Mg.biol. Ainārs Pankjāns, kurš 2.klašu skolēnus iepazīstināja ar dažādiem Latvijā dzīvojošiem kukaiņiem. Visvairāk  skolēniem patika vērot dzīvos kukaiņus, kurus varēja arī ņemt rokā. Ceturtdien skolēni no otreizlietojamām saimniecības lietām veidoja cilvēku. Šeit nu katra klase varēja izpausties radoši, kā rezultātā sanāca ļoti jauki un interesanti mākslas objekti. Piektdien skolā tika atzīmēta Starptautiskā dejas diena, kurā sākumskolas skolēni varēja baudīt, skolotājas Ivettas  Tamanes,  veidotu koncertu. Ar pozitīvām emocijām un pacilātību ikviens vēroja kā uzstājās Ķekavas vidusskolas deju grupas ,,Mazā versija,, un “Versija,,  , privātskolas ,,Gaismas tilts 97,, deju grupas ,,Noslēpums,, un ,,Krikši,, , Baldones PII deju grupa ,Vāverīte,, . Koncerta noslēgumā  skolotāja Ivetta aicināja visus kopīgi nodejot  deju. Šis bija jauks mirklis ikvienam. Koncerta izskaņā, skolotāja Mārīte Lielgalve pateicās visām klasēm un pedagogiem, par aktīvu darbošanos dabaszinības nedēļā - pasniedzot diplomus.