Zinību diena

1. septembris - Zinību diena.

Šogad mūsu skolā skolas gaitas uzsāka 144 pirmklasnieki ar klases audzinātājām Mārīti Roguli, Dzintru Mežāku, Valdi Kotāni-Pilāni, Agnesi plostiņu un  Edīti Avanu un 37 desmitklasnieki ar audzinātājām Anitu Tenisu un Gintu Zušu. Tā pat darbu mūsu skolā uzsāka 10 jauni pedagogi.  Kopumā skolā mācīsies 1024 skolēni un strādās 93 pedagogi.  13 skolēnu apgūs pirmskolas izglītību. Lai mums visiem veiksmīgs, ražīgs un darbīgs jaunais mācību gads.