Stāstnieku konkurss

 Konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, tradicionālās kultūras pārmantošanas biedrību "Aprika", LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatoriem, kā arī ar labvēļu atbalstu.
Konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 21 gada vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši ir/vēlas būt aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas un/vai svētku situācijās.
Konkursa finālā var piedalīties:
1) iepriekšējā gada stāstnieku konkursa finālisti, kas izcīnījuši Dižā stāstnieka nosaukumu;
2) novadu konkursu (pusfinālu) uzvarētāji – folkloras kopu dalībnieki;
3) jebkurš cits stāstnieks, kas izvirzīts konkursa finālam novada konkursa kārtā;
4) par Stāstnieku ķēniņa titulu var sacensties dalībnieki, kas Dižā stāstnieka nosaukumu ieguvuši 3 reizes. Stāstnieku ķēniņa titulu var iegūt gan jaunākajā, gan vecākajā dalībnieku grupā. Jaunākās grupas Stāstnieku ķēniņš var pretendēt uz Stāstnieku ķēniņa titulu vecākajā grupā, ja, turpinot piedalīties stāstnieku konkursā vecākajā grupā, ieguvis divus Dižā stāstnieka nosaukumus. Ķēniņu cīņā neuzvarējušie var piedalīties ķēniņu sacīkstēs nākamajā gadā.
Stāstnieku ķēniņa titula ieguvēji var piedalīties nākamo konkursu vērtēšanā, ja: 1) iepriekšējā gadā aktīvi nodarbojušies ar mutvārdu stāstīšanu un 2) pirms konkursa iepazinušies ar aktuālajiem vērtēšanas kritērijiem. Mazās grupas ķēniņi var piedalīties žūrijā tikai tad, ja paši nepiedalās konkursā vecākajā grupā.
Konkursa laikā paredzēta audio-vizuāla dokumentēšana. Dokumentētie materiāli var tikt publiskoti.