Lāčplēša diena

11. novembrī tradicionāli skolā tika atzīmēta Lāčplēša diena. Notika svinīgie pasākumi 5.-6.klasēm un 7.-9.klasēm, savukārt vidusskolēni devās uz Rīgu uz Brāļu kapiem, lai iedektu svecītes brīvības cīņās kritušajiem. 1.-4.klašu skolēni, godinot varoņu piemiņu, pie jaunās skolas izlika svecīšu rakstu.

Svinīgajos pasākumos uzstājās labākie patriotisko dziesmu konkursa dalībnieki, tika skandēti citāti no skolēnu radošajiem darbiem, kurš notika 1.novembrī. Skolēni rakstīja par savām ģimenēm, to tradīcijām. Tāpat šajā pasākumā tika sumināti stiprākie puiši un veiklākās meitenes.