Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana Latvijas Universitātē

 No 2017.gada 22.-24.martam norisinājās Rīgas un Pierīgas reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferences posms Latvijas Universitātē, uz kuru bija izvirzīti divi Ķekavas vidusskolas zinātniski pētnieciskie darbi, kuru autori ir 11.klases skolnieks Valters Karlsons un 11.klases skolniece Estere Tomsone. Lai būtu iespēja darbu aizstāvēt klātienē, bija jāsaņem Latvijas Universitātes recenzenta vērtējums ar ierakstu, ka darbs tiek virzīts aizstāvēšanai klātienē. Abi mūsu skolēni tika izvirzīti aizstāvēšanai un ieguva godalgotas vietas.

Valters Karlsons ieguva II pakāpes diplomu vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā ar ZPD “Latviešu gadskārtu svinēšanas tradīcijas”, darba vadītāja Ruta Meijere, skolotāja Ilze Lisovska.

Estere Tomsone ieguva III pakāpes diplomu psiholoģijas sekcijā ar ZPD “Pašefektivitātes pārliecības saistība ar akadēmiskajiem sasniegumiem Ķekavas vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem”, darba vadītāja Ilze Lisovska.

Esam priecīgi par savu skolēnu sasniegumiem!

Ilze Lisovska