Koncerts "Ceļā uz Gaismu"

 “Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet…
Iesim
saņemt un starot
un dot”

Ķekavas vidusskolā 12.aprīlī plkst. 12.00 notika Lieldienu koncerts “Ceļā uz gaismu…”
Piedalījās:
 Ansamblis “Rasa”
 Olaines 1.vidusskolas TDK “Dzērve”, vadītāja Aija Freimane.
 Ogres Kultūras centra TDK “Pīlādzītis”, vadītāja Mārīte Baltā
 Rīgas 25.vidusskolas TDK “Pasaciņa”, vadītāja Sigita Bukovska
TDK “Ķekaviņa”, vadītāja Īrisa Gaile, asistente Marta Helēna Vanaga