Peldēšanas sacensības 2019.gada 4.decembrī

 

Ķekavas vidusskolas čempionāts peldēšanā

NOLIKUMS

1.      Mērķis un uzdevumi.

Popularizēt peldēšanu Ķekavas vidusskolas skolēnu vidū.

Noskaidrot labākos individuālos peldētājus Ķekavas vidusskolā.

2.      Vieta un laiks.

Sacensības notiek 2019.gada 4.decembrī Ķekavas vidusskolas peldbaseinā. Sacensību sākums plkst. 9:00.

3.      Organizatori.

Sacensības organizē Ķekavas vidusskolas peldēšanas pedagogi un vidusskolas skolēni.

Sacensību galvenais tiesnesis Baiba Medne – tel. 26752855.

Sacensību tiesnesis Ilze Jansone – tel. 28274382.

Sacensību tiesnesis Imants Puhovs – tel. 29453015.

4.      Sacensību dalībnieki.

Sacensībās piedalās Ķekavas vidusskolas skolēni.

5.      Programma:

Laiks

Klase

Distance

9:00

1.klases meitenes;

1.klases zēni

1.klases meitenes (sporta skolas peldēšanas specializācija)

1.klases zēni (sporta skolas peldēšanas specializācija)

25m brīvais stils ar “makaronu” (iespējams izmantot papildekipējumu (uzročus, jostu))

9:50

2.klases meitenes;

2.klases zēni

2.klases meitenes (sporta skolas peldēšanas specializācija)

2.klases zēni (sporta skolas peldēšanas specializācija)

25m brīvais stils (iespējams izmantot papildekipējumu (uzročus, jostu, dēlīti, “makaronu”)

10:40

3.klases meitenes;

3.klases zēni

50m brīvais stils

10:40

4.klases meitenes;

4.klases zēni

3. – 4. klases meitenes (sporta skolas peldēšanas specializācija)

3.-4.klases zēni (sporta skolas peldēšanas specializācija)

50m brīvais stils

11:50

5.-9.klases meitenes;

5.-9.klases zēni

5.-9.klases meitenes (sporta skolas peldēšanas specializācija)

5.-9.klases zēni (sporta skolas peldēšanas specializācija)

10.-12.klases meitenes;

10.-12.klases zēni

10.-12.klases meitenes (sporta skolas peldēšanas specializācija)

10.-12.klases zēni (sporta skolas peldēšanas specializācija)

50m brīvais stils

 

6.      Vērtēšana un apbalvošana.

Sacensību laikā rezultāti tiks izvietoti pie ziņojuma dēļa, kas atrodas pie baseina administratores.

Apbalvošana plkst. 13:00.

Pirmo triju vietu ieguvējus katrā klašu grupā (piemēram, starp visām 1.klasēm, starp visām 2.klasēm u.t.t.) apbalvo ar diplomiem un balvām. Vidusskolas klases tiks apvienotas vienā grupā.

Sporta skolas peldēšanas specializāciju apbalvo pa grupām:

·         1.klase;

·         2.klase;

·         3.-4.klase;

·         5.-6.klase;

·         7.-9.klase;

 

7.      Pieteikumi.

Sacensībām piesakās pie klašu audzinātājiem.

Pieteikumu aizpilda elektroniski klašu audzinātāji (skatīt zemāk), kurus nosūta e-klasē skolotājai Baibai Mednei.

Pieteikšanās līdz 30.novembrim.

 

8.      Papildus.

Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai skās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos. video attēli var tikt publicēti organizatoru tīmekļa vietnēs, (tajā skaitā uzglabāti publi

  Drukāt