Dzejas dienas Ķekavas vidusskolā

Ik gadu skolas tradīciju turpinot, 25.septembrī Ķekavas vidusskolas 10.-11.klašu skolēni devās svinēt Dzejas dienas. Šogad tās pagāja Raiņa zīmē, jo dzejniekam šogad 155!

Vieta šogad tika izvēlēta Daugmale, Senču svētkalniņš Daugavas krastā un piemineklis “Važu rāvējs”, jo Rainis un Daugava ir nešķirami (atcerēsimies poēmu Daugava, lugu “Pūt, vējiņi!”). Turklāt šī vieta ir saistīta ar ievērojamām 1.Pasaules kara cīņām.

Svinīgā literatūras stunda notika pie pieminekļa, kur ievadvārdus teica skolotāja I.Jasinska un V.Volosovska, tad klausījāmies skolēnu iestudētos priekšnesumus: 10.b klase bija sagatavojusi ieskatu Raiņa dzīves posmos, 11.b klase iestudēja fragmentu no Raiņa lugas “Pūt”, vējiņi!, 10.a klase sniedza ieskatu poēmā “Daugava”, bet 11.a klase skandēja dziesmu “Saule, Pērkons, Daugava”.

Turpinājumā sekoja radošā daļa, kurā skolēni veidoja rudens velšu vainagu, ko pasākuma beigās svinīgi palaist Daugavas ūdeņu plašumos, un priekšnesums, izmantojot Raiņa bērnu dziesmu tekstus.

Kā viens no pasākuma vienotājiem ir kopīgs galds ar siltu tēju un gardiem pīrāgiem.

Interesanti bija vērot, kā klašu kolektīvi radoši darbojās un ar izdomu veidoja savus priekšnesumus, bet vēl interesantāk bija tos skatīties, dzirdējām pat repa versiju 10.b klases izpildījumā.

Dzejas dienu izskaņā Daugavā tika palaisti izveidotie vainagi, skanot dziesmai “Pūt, vējiņi!”

Paldies visiem, kas palīdzēja veidot radošo un gaišo atmosfēru pasākuma laikā!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja D.Gžibovska

  Drukāt