Atzinības raksts no Izglītības un zinātnes ministres

 Dārgie skolotāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki!

Vēlamies no sirds Jums pateikties pat šo mācību gadu!
Patiecamies par pacietību un neizsmeļamu spēku mācīt, mācīties un atbalstīt.
Pateicamies par drosmi darīt citādi un meklēt aizvien jaunus risinājumus.
Pateicamies par atbalstu, ko sniedzām viens otram!

Skaistam vasaras sākumam, aicinām ielūkoties mūsu “Digitālajā
izlaidumā”:
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/966264750814930

Sirsnībā, Ilga Šuplinska

  Drukāt