Ķekavas vidusskolas avīzes maija numurs

 

Pie Jums ar jaunām un ne tik jaunām ziņām steidz skolas avīze "Ķirbītis".

Maija numurs

 

Avīzes redkolēģijas vārdā novēlam visiem veiksmīgu mācību gada nobeigumu!

M.Pigita

  Drukāt