Mācību priekšmetu olimpiāžu norises laiki   (Atjaunināts: 19.01.2023.)

  

 

 

Ķekavas vidusskolas olimpiāžu un konkursu rezultāti 2021./ 2022. m. g.

Olimpiāde

Norises

vieta

Klase

Skolēna vārds,

uzvārds

Skolotāja vārds, uzvārds

Vieta

Uzaicināts uz vasti 3.kārtu

Novadu apvienības matemātikas

 9.-12.klašu 72.olimpiāde

tiešsaiste

10

Una Ušacka

Ligita Kociņa

2

Uzaicināta uz valsti

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 72.olimpiāde

tiešsaiste

11

Mariss Zušs

Laila Pētersone

2

Uzaicināts uz valsti

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 72.olimpiāde

tiešsaiste

12

Ruta Rēzija

Auzniece

Laila Pētersone

3

Uzaicināta uz valsti

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 72.olimpiāde

tiešsaiste

12

Edvards Hāzners

Laila Pētersone

Atz

 

Novadu apvienības fizikas

9.-12.klašu 27.olimpiāde

tiešsaiste

9

Tomass Krūmiņš

Iveta Rimšāne

2

 

Novadu apvienības fizikas

9.-12.klašu 27.olimpiāde

tiešsaiste

11

Marta Tarvāne

Iveta Rimšāne

Atz

 

Novadu apvienības bioloģijas

9.-12.klašu 44.olimpiāde

tiešsaiste

10

Una Ušacka

Ineta Rumpe

1

Uzaicināta uz valsti

Novadu apvienības bioloģijas

9.-12.klašu 44.olimpiāde

tiešsaiste

12

Paula Koziņeca

Ineta Rumpe

3

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

10

Kate Minkevica

Baiba Jirgena

2

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

11

Māris Krūmiņš

Ieva Vaivode

3

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

11

Renārs Toms

Minkevics

Ieva Vaivode

3

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

11

Aleksandra Koliņa

Ieva Vaivode

Atz

 

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 51.olimpiāde

tiešsaiste

12

Emīls Šats

Iveta Abakoka

Atz

 

Novadu apvienības krievu valodas

24.olimpiāde

tiešsaiste

8

SeverīnsJansons

Dangute Vīgupa

Atz

 


Ķekavas vidusskolas olimpiāžu un konkursu rezultāti 2020./ 2021. m. g.

Olimpiāde

Norises vieta

Klase

Skolēna vārds,

uzvārds

Skolotāja vārds, uzvārds

Vieta

Novadu apvienības matemātikas

5.-8.klašu 71.olimpiāde

tiešsaiste

5

Estere Nukša

Laila Pētersone

1

Novadu apvienības matemātikas

5.-8.klašu 71.olimpiāde

tiešsaiste

6

Mārtiņš Mileiko

Ginta Zuša

1

Novadu apvienības matemātikas

5.-8.klašu 71.olimpiāde

tiešsaiste

6

Adians Poreiters

Ginta Zuša

2

Novadu apvienības matemātikas

5.-8.klašu 71.olimpiāde

tiešsaiste

6

Marts Poreiters

Ginta Zuša

Atz

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 71.olimpiāde

tiešsaiste

9

Dārta Grasmane

Laila Pētersone

1

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 71.olimpiāde

tiešsaiste

9

Una Ušacka

Laila Pētersone

2

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 71.olimpiāde

tiešsaiste

9

Laila Lea Urbiņa

Laila Pētersone

3

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 71.olimpiāde

tiešsaiste

10

Mariss Zušs

Laila Pētersone

Atz

Novadu apvienības matemātikas

9.-12.klašu 71.olimpiāde

tiešsaiste

11

Ruta Rēzija Auzniece

Laila Pētersone

Atz

Novadu apvienības fizikas

9.-12.klašu 26.olimpiāde

tiešsaiste

9

Laila Lea Urbiņa

Iveta Rimšāne

3

Novadu apvienības fizikas

9.-12.klašu 26.olimpiāde

tiešsaiste

9

Una Ušacka

Iveta Rimšāne

Atz

Novadu apvienības fizikas

9.-12.klašu 26.olimpiāde

tiešsaiste

10

Mariss Zušs

Iveta Rimšāne

3

Novadu apvienības latviešu valodas un literatūras

11.-12.klašu 47.olimpiāde

tiešsaiste

12

Emīlija Piebalga

Velta Volosovska

3

Novadu apvienības latviešu valodas un literatūras

11.-12.klašu 47.olimpiāde

tiešsaiste

11

Elza Ziediņa

Ilze Jasinska

2

Novadu apvienības latviešu valodas un literatūras

11.-12.klašu 47.olimpiāde

tiešsaiste

11

Madara Beitiņa

Ilze Jasinska

Atz

Novadu apvienības latviešu valodas un literatūras

8.-9.klašu 47.olimpiāde

tiešsaiste

8

Paula Zvaigzne

Ina Jaunošāne

1

Novadu apvienības latviešu valodas un literatūras

8.-9.klašu 47.olimpiāde

tiešsaiste

9

Dārta Grasmane

Daina Gžibovska

3

Novadu apvienības latviešu valodas un literatūras

8.-9.klašu 47.olimpiāde

tiešsaiste

9

Evelīna Bērziņa

Daina Gžibovska

Atz

Novadu apvienības vēstures

10.-12.klašu 27.olimpiāde

tiešsaiste

12

Elīna Grēta Pozņaka

Jānis Bebers

3

Novadu apvienības bioloģijas

9.-12.klašu 43.olimpiāde

tiešsaiste

9

Laila Lea Urbiņa

Pēteris Stikāns

Atz

Novadu apvienības bioloģijas

9.-12.klašu 43.olimpiāde

tiešsaiste

9

Evelīna Bērziņa

Pēteris Stikāns

Atz

Novadu apvienības bioloģijas

9.-12.klašu 43.olimpiāde

tiešsaiste

10

Aleksandra Koliņa

Ineta Rumpe

3

Novadu apvienības bioloģijas

9.-12.klašu 43.olimpiāde

tiešsaiste

11

Paula Koziņeca

Ineta Rumpe

3

Novadu apvienības bioloģijas

9.-12.klašu 43.olimpiāde

tiešsaiste

12

Elīna Grēta Pozņaka

Pēteris Stikāns

1

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 50.olimpiāde

tiešsaiste

10

Aleksandra Koliņa

Raimonds Jankovskis

1

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 50.olimpiāde

tiešsaiste

10

Renārs Toms Minkevics

Raimonds Jankovskis

3

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 50.olimpiāde

tiešsaiste

11

Paula Koziņeca

Iveta Abakoka

Atz

Novadu apvienības angļu valodas

10.-12.klašu 50.olimpiāde

tiešsaiste

12

Elīna Grēta Pozņaka

Iveta Abakoka

3

 

Ķekavas vidusskolas olimpiāžu un konkursu rezultāti 2019./2020. m.g.

Joma

Olimpiāde

Norises

vieta

Klase

Skolēna

vārds,

uzvārds

Skolotāja

vārds,

uzvārds

Vieta

Valodu

Olaines, Ķekavas, Salaspils,

Ikšķiles novadu apvienības

latviešu valodas un

literatūras olimpiāde

11.-12.klasēm

Ķekavas

vidusskola

11.

Emīlija

Piebalga

Velta

Volosovska

III

Valodu

Olaines, Ķekavas, Salaspils,

Ikšķiles novadu apvienības

latviešu valodas un

literatūras

olimpiāde

11.-12. klasēm

Ķekavas

vidusskola

12.

Linda

Auziņa

Daina

Gžibovska

III

Valodu

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu apvienības

latviešu valodas un

literatūras

olimpiāde

11.-12. klasēm

Ķekavas

vidusskola

11.

Elīna Grēta

Pozņaka

Daina

Gžibovska

A

Valodu

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu apvienības

latviešu valodas un

literatūras

olimpiāde

8.-9. klasēm

Salaspils

1. vidusskola,

Salaspils

8.

Evelīna

Bērziņa

Daina

Gžibovska

II,

uzaicināta

piedalīties

Latviešu

valodas valsts

46.olimpiādē

Valodu

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu apvienības

latviešu valodas un

literatūras

olimpiāde

8.-9. klasēm

Salaspils

1. vidusskola,

Salaspils

9.

Marta

Varika

Velta

Volosovska

III,

uzaicināta

piedalīties

Latviešu

valodas valsts

46.olimpiādē

Valodu

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu apvienības

latviešu valodas un

literatūras

olimpiāde

8.-9. klasēm

Salaspils

1. vidusskola,

Salaspils

9.

Santa

Vaivare

Velta

Volosovska

A, uzaicināta

piedalīties

Latviešu

valodas valsts

46.olimpiādē

Valodu

Ekonomikas un

kultūras

augstskolas (EKA)

angļu valodas

olimpiāde „English

Guru2019/2020 "

Ekonomikas un

kultūras

augstskolas

(EKA), Rīga

11

Elīna Grēta

Pozņaka

Ieva

Vaivode

III,

ieguva

olimpiādes

speciālo balvu

no Pearson

Central

Europe”

Pārstāvniecības

Latvijā

Valodu

Daudzvalodu

sacensības

"Chrismas around

the World" 

Prezidenta

Jonas Žemaitis

v.n. ģimnāzija,

Lietuva

10., 11

Edvards

Hāzners

Letīcija Zepa

Araminta

Gurdziela

Anastasija

Sutirina

Dana Roliča

Ieva

Vaivode

 

Iveta

Abakoka

 

Ludmila

Baumane

II,

 Iegūta

žūrijas

specbalva

Valodu

Siguldas,

Garkalnes, Olaines,

Ķekavas, Salaspils,

Carnikavas, Ikšķiles

novadu apvienības

vācu valodas

olimpiāde 8.klasei

Siguldas Valsts

ģimnāzija,

Sigulda

8.

Meldra

Vītola

Dace

Stūre

I

Valodu

Siguldas,

Garkalnes, Olaines,

Ķekavas, Salaspils,

Carnikavas, Ikšķiles

novadu apvienības

vācu valodas

olimpiāde 8.klasei

Siguldas Valsts

ģimnāzija,

Sigulda

8.

Dārta

Grasmane

Dace

Stūre

III

Valodu

Siguldas,

Garkalnes, Olaines,

Ķekavas, Salaspils,

Carnikavas, Ikšķiles

novadu apvienības

vācu valodas

olimpiāde 8.klasei

Siguldas Valsts

ģimnāzija,

Sigulda

8.

Kate

Rutka

Dace

Stūre

A

Valodu

Siguldas novadu

apvienības krievu

valodas

(svešvalodas)

olimpiāde

Siguldas Valsts

ģimnāzija,

Sigulda

10.

Edvards

Hāzners

Dangute

Vīgupa

I,

piedalījās

Krievu valodas

23. valsts

olimpiādē

Valodu

Siguldas novadu

apvienības krievu

valodas

(svešvalodas)

olimpiāde

Siguldas Valsts

ģimnāzija,

Sigulda

11.

Bruno

Petrovičs

Dangute

Vīgupa

I

Valodu

Siguldas novadu

apvienības krievu

valodas

(svešvalodas)

olimpiāde

Siguldas Valsts

ģimnāzija,

Sigulda

11.

Anastasija

Sutirina

Dangute

Vīgupa

II

Valodu

Latvijas krievu

valodas skolotāju

asociācijas

kaligrāfijas

konkurss

Rīga

6.

Mark

Petsevich

Dangute

Vīgupa

Laureāts,

nominācija

“Labākais

rokraksts "

Valodu

Ķekavas novada

latviešu valodas

olimpiāde 6.- 7.

klasei

Daugmales

multifunkcionālais

centrs

6.

Elizabete

Vaļuka

Kristīne

Reinfelde

-Some

III

Valodu

Ķekavas novada

latviešu valodas

olimpiāde 6.- 7.

klasei

Daugmales

multifunkcionālais

centrs

6.

Lelde

Bērziņa

Velta

Volosovska

A

Valodu

Ķekavas novada

latviešu valodas

olimpiāde 6.- 7.

klasei

Daugmales

multifunkcionālais

centrs

7.

Laura

Smiltniece

Ina

Jaunošāne

I

Valodu

Ķekavas novada

latviešu valodas

olimpiāde 6.- 7.

klasei

Daugmales

multifunkcionālais

centrs

7.

Keita Elza

Krastiņa

Ina

Jaunošāne

II

Valodu

Ķekavas novada

latviešu valodas

olimpiāde 6.- 7.

klasei

Daugmales

multifunkcionālais

centrs

7.

Rita Daniela

Missa

Daina

Gžibovska

II

Matemātika

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu apvienības

olimpiāde

matemātikā

9. -12. klasēm

Olaines

1. vidusskola,

Olaine

9.

Mariss

Zušs

Laila

Pētersone

A

Matemātika

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu apvienības

olimpiāde

matemātikā

5. -8. klasēm

Olaines

2. vidusskola,

Olaine

5.

Mārtiņš

 Mileiko

Ginta

Zuša

I

Matemātika

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu apvienības

olimpiāde

matemātikā

5. -8. klasēm

Olaines

2. vidusskola,

Olaine

5.

Adrians

Poreiters

Ginta

Zuša

A

Matemātika

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu apvienības

olimpiāde

matemātikā

5. -8. klasēm

Olaines

2. vidusskola,

Olaine

8.

Dārta

Grasmane

Laila

Pētersone

III

Matemātika

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu apvienības

olimpiāde

matemātikā

5. -8. klasēm

Olaines

2. vidusskola,

Olaine

8.

Una

Ušacka

Laila

Pētersone

III

Matemātika

MMC Meridian

Mathematics

Competition

2. kārta

Privātā

vidusskola

"Rims", Rīga

5.

Mārtiņš

Mileiko

Ginta

Zuša

22.vieta Latvijā

(dalībnieku skaits

 637)

Matemātika

MMC Meridian

Mathematics

Competition

2. kārta

Privātā

vidusskola

"Rims", Rīga

6.

Līva

Boša

Sandra

Pugovka

9.-10.vieta Latvijā

 (dalībnieku skaits

 441)

Matemātika

MMC Meridian

Mathematics

Competition

2. kārta

Privātā

vidusskola

"Rims", Rīga

6.

Rafaels Ralfs

Magrins

Sandra

Pugovka

26.vieta Latvijā

(dalībnieku skaits

441)

Matemātika

MMC Meridian

Mathematics

Competition

2. kārta

Privātā

vidusskola

"Rims", Rīga

7.

Anete

Zilberte

Andija

Šica

38.vieta Latvijā

(dalībnieku skaits

 334)

Matemātika

MMC Meridian

Mathematics

Competition

2. kārta

Privātā

vidusskola

"Rims", Rīga

8.

Kate

Kondratjeva

Andija

Šica

28.vieta Latvijā

(dalībnieku skaits

306)

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

5.

Adrians

Poreiters

Ginta

Zuša

I

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

5.

Mārtiņš

Mileiko

Ginta

Zuša

II

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

5.

Marts

Poreiters

Ginta

Zuša

II

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

5.

Alise

Lesauska

Ginta

Zuša

III

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

6.

Līva

Boša

Sandra

Pugovka

I

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

7.

Paula

Zvaigzne

Zinaida

Vasiļjeva

III

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

7.

Matīss

Ludbāržs

Andija

Šica

A

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

8.

Dārta

Grasmane

Laila

Pētersone

I

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

8.

Laila Lea

Urbiņa

Laila

Pētersone

II

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

8.

Una

Ušacka

Laila

Pētersone

III

Matemātika

Ķekavas novada

matemātikas

olimpiāde

5.-8. klasēm

Ķekavas

vidusskola

8.

Laila

Saulīte

Andija

Šica

A

Dabaszinātņu

Ķekavas, Salaspils,

Olaines, Ikšķiles

novadu  apvienības

olimpiāde

ģeogrāfijā

Ķekavas

vidusskola

11.

Elīna Grēta

Pozņaka

Iveta

Urpena

III

Dabaszinātņu

Ķekavas, Salaspils,

Olaines, Ikšķiles

novadu  apvienības

olimpiāde

ģeogrāfijā

Ķekavas

vidusskola

10.

Aleksandrs

Krasnovs

Iveta

Urpena

A

Dabaszinātņu

Olaines, Ķekavas,

Salaspils  novadu

fizikas olimpiāde

9.-12. klasēm

Ķekavas

vidusskola

10.

Edvards

Hāzners

Iveta

Rimšāne

A

Dabaszinātņu

Ķekavas, Salaspils,

Olaines, Ikšķiles

novadu  olimpiāde

bioloģijā 9.-12.

klasēm

Ķekavas

vidusskola

9.

Aleksandra

Koliņa

Pēteris

Stikāns

I,

piedalījās

Bioloģijas

 

valsts 42.olimpiādē

Dabaszinātņu

Ķekavas, Salaspils,

Olaines, Ikšķiles

novadu  olimpiāde

bioloģijā

9.-12. klasēm

Ķekavas

vidusskola

9.

Mārtiņš

 

Barans

Pēteris

Stikāns

A

Dabaszinātņu

Ķekavas, Salaspils,

Olaines, Ikšķiles

novadu  olimpiāde

bioloģijā

9.-12. klasēm

Ķekavas

vidusskola

10.

Elīna Grēta Pozņaka

Pēteris

Stikāns

I

Sociālā un

pilsoniskā

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu vēstures

olimpiāde

9.-12.klasēm

Ķekavas

vidusskol

10.

Aleksandrs

Krasnovs

Jānis

Bebers

A

Sociālā un

pilsoniskā

Olaines, Ķekavas,

Salaspils, Ikšķiles

novadu vēstures

olimpiāde

9.-12.klasēm

Ķekavas

vidusskola

11.

Elīna Grēta

Pozņaka

Jānis

Bebers

A

Sociālā un

pilsoniskā

Olaines, Ķekavas,

Salaspils  novadu

ekonomikas

olimpiāde

Ķekavas

vidusskola

12.

Mārtiņš

Šterns

Ina

Zvejniece

III

Dizains un

tehnoloģijas

Siguldas, Ķekavas,

Salaspils, Olaines,

Carnikavas,

Garkalnes un

Ikšķiles novadu

apvienības meteņu

mājturības

olimpiāde

”Krāsainie putni”

6.-7. klasēm

Carnikavas

pamatskola

6.

Undīne

Nagle

Liene

Deaka

III

Kultūras izpratnes

un pašizpausmes

mākslā

Ķekavas novada

atklātais vizuāli

plastiskās mākslas

konkurss

Baložu

vidusskola

3.

Ērika

Maļnova

Ārija

Bērziņa

II

Kultūras izpratnes

un pašizpausmes

mākslā

Ķekavas novada

atklātais vizuāli

plastiskās mākslas

konkurss

Baložu

vidusskola

4.

Ieva

Troice

Ārija

Bērziņa

III

Kultūras izpratnes

un pašizpausmes

mākslā

Ķekavas novada

atklātais vizuāli

plastiskās mākslas

konkurss

Baložu

vidusskola

6.

Evelīna

Žukova

Raina

Sula

II

Kultūras izpratnes

un pašizpausmes

mākslā

Ķekavas novada

atklātais vizuāli

plastiskās mākslas

konkurss

Baložu

vidusskola

5.

Dagmāra

Ozola

Raina

Sula

I

Kultūras izpratnes

un pašizpausmes

mākslā

Ķekavas novada

atklātais vizuāli

plastiskās mākslas

 konkurss

Baložu

vidusskola

5.

Helēna

Aurēlija Roze

Raina

Sula

III

Kultūras izpratnes

un pašizpausmes

mākslā

Ķekavas novada

atklātais vizuāli

plastiskās mākslas

konkurss

Baložu

vidusskola

5.

Mārtiņš

Gostons

Ārija

Bērziņa

III

Socioloģija

Reģionālā skolēnu

zinātniskās

pētniecības darbu 

konference

Rīga

11.

Marta

Nudiena

Laura

Ozola

III pakāpe

 

  Drukāt