Interešu izglītības nodarbību grafiks 2018./19. m.g.
Programma Joma Apakšprogramma Kolektīvs Vadītājs Diena Laiks Telpas  mob.
Kultūrizglītības Mūzika Jauktais koris   I.Lagzdiņa O. 15.30-17.00 VSK.zāle 26364081
          C. 16.30-18.00 VSK.zāle  
    Zēnu koris   I.Lagzdiņa Pirm.,Tr. 13.50-14.50 VSK.zāle 26364081
                 
    2.-4.kl.koris   Z.Jansone O.,C. 11.20-11.50 Mūz.kab. 29979784
            12.30-13.10    
  Teātris Skatuves runa 5.-12.kl. S.Zītare P. 15.00-16.20 VSK.zāle 29118477
    Teātra pulciņš 2.-4.kl. U.Brīvlauka Tr.,P. 14.00-15.30 Sāk.zāle 29389058
  Deja Mūsdienu deja  Mini versija 1.-3.kl. I.Tamane Pirm.,C. 15.30-16.30 Spoguļzāle 29137603
    Mūsdienu deja  Mazā versija 4.-5.kl. I.Tamane Pirm.,C. 16.30-17.30 Spoguļzāle 29137603
    Mūsdienu deja  Versija 6.-7.kl. I.Tamane Pirm.,C. 15.30-19.00 Spoguļzāle 29137603
    Tautas dejas Ķekaviņa 4.-5.kl. M.H.Vanaga Pirm., 14.00-16.00 Sāk.zāle 29773542
        J.Kalniņš Pirm., 16.00-17.00 Sāk.zāle 26485863
          O. 16.30-18.00 Sāk.zāle  
          C. 16.30-18.00 Sāk.zāle  
      Vidusskolas deju kolektīvs

M.H.Vanaga

J.Kalniņš

Tr.

Piekt.

17.00-19.00

19.00-21.00

kultūras namā

sākumskolā

 
      Ķekaviņa 6.-8.kl. M.H.Vanaga Pirm. 16.00-18.00 Sāk.zāle 29773542
        J.Kalniņš O. 16.30-18.00 Sāk.zāle 26485863
      Ķekaviņa 1.kl. M.H.Vanaga O. 14.00-16.00 Spoguļzāle 29773542
        J.Kalniņš C. 14.00-16.00 Spoguļzāle 26485863
      Ķekaviņa 2.-3.kl. M.H.Vanaga O. 14.00-16.00 Sāk.zāle 29773542
        J.Kalniņš   16.00-16.30 Sāk.zāle 26485863
          C. 14.00-15.30 Sāk.zāle  
            15.30-16.30 Sāk.zāle  
      Pirmskola I M.H.Vanaga O., C. 18.00-18.45 Sāk.zāle 29773542
      Pirmskola II J.Kalniņš O.,C. 18.45-20.15 Sāk.zāle 26485863
  Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla Keramikas pulciņš 2.-9.kl. A.Bērziņa Tr. 14.00-18.00 keramikas kab. 29274855
  Vizuālā māksla 5.-12.kl. R.Sula O. 15.00-16.20   29257951
  Radošo rokdarbu pulciņš 1.-2.kl. L.Deaka O. 15.00-16.30   28636584
    3.-4.kl.   C. 15.00-16.30    
  Dizains un tehnoloģijas 5.-9.kl. J.Aizups Piektdiena 15.00-17.40 z.darbm.kab 26519307
Tehniskā jaunrade un modernā zinātne Radio vadāmo lidmašīnu un planieru modelisms Lidmodelisms 3.-12.kl. Z.Līdaks O.,C. 17.30-20.30 sākumskola 26337641
Sporta izglītība Galda spēles Dambrete 1.kl. M.Lielgalve O. 13.00-13.40 sāk.skolā 26387328
      2.-4.kl.   C. 13.45-14.25    
    Galda teniss 1.-6.kl. V.Berežkovs O.,Piektd. 15.30-17.00 sāk.skolā 29233960
  Sports Florbols 1.- .kl. I.Vancāns P.,Tr.,P. 13.40-16.00 sāk.skolā 29653457
    Basketbols meitenēm 4.-7.kl. E.Gribuste P. 15.00-16.30 Ķek.vid.sp.z. 29334322
      8.-12.kl.   P. 16.30-18.15 Ķek.vid.sp.z.  
      1.-3.kl. S.Čapa O.C. 13.40-15.00 sāk.skolā 29636035
          Tr. 12.45-13.40 sāk.skolā  
      4.-7.kl.   Tr. 15.00-16.30 Ķek.vid.sp.z.  
          Piekt. 15.15-17.00 Ķek.vid.sp.z.  
      8.-12.kl.   Tr. 16.30-18.30 Ķek.vid.sp.z.  
          Piektd. 17.00-19.00 Ķek.vid.sp.z.  
    Basketbols zēniem 4.-6.kl. A.Eglītis O.,Piektd. 14.00-15.15 Ķek.vid.sp.z. 29297336
          C. 16.45-18.00 Ķek.vid.sp.z.  
      7.-8.kl.   O. 16.45-18.00 Ķek.vid.sp.z.  
          C. 15.15-16.45 Ķek.vid.sp.z.  
      9.-12.kl.   O. 15.15-16.45 Ķek.vid.sp.z.  
          Tr. 18.30-20.00 Ķek.vid.sp.z.  
        E.Teteris P.C. 14.30-15.30 Sāksk.sp.z. 29134499
       1.-2.kl.   O. 14.30-16.30 Sāksk.sp.z.  
       3.-4.kl.   Piektd. 13.40-15.30 Sāksk.sp.z.  
    Peldētapmācības sākumskola I.Puhovs P. 14.00-15.00 Baseins 29453015
      7.-8.kl.zēni   P. 15.00-16.00    
      7.-12.kl.    P. 16.00-17.00    
      5.-6.kl.zēni   Piektd. 15.00-16.00    
      sākumskola I.Jansone C. 14.00-15.00   28274382
      sākumskola   Piektd. 13.00-13.40    
      5.-6.kl.meit.   O.,C. 15.00-16.00    
      5.-6.kl.m./z.   C. 15.00-16.00    
      8.-12.kl.   C. 16.00-17.00    
      sākumskola B.Medne C. 14.00-15.00   26752855
      5.-6.kl.m/z.     15.00-16.00    

 
 

  Drukāt