Publicēts: 21.09.2023.

Papildināts: 09.11.2023.

Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki

2023./24.m.g.

 

Interešu izglītības piedāvājums bērniem un jauniešiem

Programmas

joma

Pulciņš (apakšjoma) Dalībnieki (norādīt klasi, klases grupu) Norises vieta Laiks (Piem., Pirmd. 14:00 - 15:30)

Interešu izglītības

pulciņa vadītājs

(vārds, uzvārds)

Informācijai -

tālr.nr.

vai e-pasts

Kultūrizglītība.

Deja.

Tautiskās dejas “Ķekaviņa”- 1.klase Ķekavas vidusskolas sākumskola Pirmdien, 14.00-16.00; Trešdien 14.00-16.00 Jānis Kalniņš, Marta Helēna Vanaga 26485863             29773542

Kultūrizglītība.

Deja.

Tautiskās dejas “Ķekaviņa” – 2.-3.klases Ķekavas vidusskolas sākumskola Otrdien 14.00 -16.00; Ceturtdie 14.00 – 16.00 Jānis Kalniņš, Marta Helēna Vanaga 26485863             29773542

Kultūrizglītība.

Deja.

Tautiskās dejas “Ķekaviņa” – 4.-5.klases Ķekavas vidusskolas sākumskola Pirmdien, 16.00-18.00; Trešdien 16.00-18.00 Jānis Kalniņš, Marta Helēna Vanaga 26485863             29773542

Kultūrizglītība.

Deja.

Tautiskās dejas “Ķekaviņa” – 6.-8.klases Ķekavas vidusskolas sākumskola Otrdiena, 16:00 – 18:00; Ceturtdiena, 16:00 – 18:00 Jānis Kalniņš, Marta Helēna Vanaga 26485863             29773542

Kultūrizglītība.

Deja.

Tautiskās dejas “Šeku Reku” – 9.-11.klasei Ķekavas vidusskolas sākumskola Pirmdien, 18.00-20.00; Trešdien 18.00-20.00; Piektdien, 18.00 – 20.00 Jānis Kalniņš, Marta Helēna Vanaga 26485863             29773542

Kultūrizglītība.

Deja.

Tautiskās dejas  Pirmskola 1.gr. Ķekavas vidusskolas sākumskola Otrdiena, 18:00 – 18:45; Ceturtdiena, 18:00 – 18:45 Jānis Kalniņš, Marta Helēna Vanaga 26485863             29773542

Kultūrizglītība.

Deja.

Tautiskās dejas Pirmskola 2.gr. Ķekavas vidusskolas sākumskola Otrdiena, 18:45 – 20:15; Ceturtdiena, 18:45 – 20:15 Jānis Kalniņš, Marta Helēna Vanaga 26485863             29773542

Kultūrizglītība.

Deja.

Mūsdienu dejas “Mini Versija” – 1.-3.klasei Ķekavas vidusskolas sākumskola Pirmdien, 13:40 – 15:40; Ceturtdiena, 13:40 – 15:40 Ivetta Tamane 29137603

Kultūrizglītība.

Deja.

Mūsdienu dejas “Mazā Versija” – 3.-6.klasei Ķekavas vidusskolas sākumskola Pirmdien, 15:40 – 17:40; Ceturtdiena, 15:40 – 17:40 Ivetta Tamane 29137603

Kultūrizglītība.

Deja.

Mūsdienu dejas “Versija” – 6.-12.klasei Ķekavas vidusskolas sākumskola Pirmdien, 17:40 – 19:40; Ceturtdiena, 17:40 – 19:40 Ivetta Tamane 29137603

Kultūrizglītība.

Mūzika.

Jauktais koris 8.-12.klasei Ķekavas vidusskolas AZ Otrdien, 15.30 - 18.00, Ceturtdien, 15.30 – 18.00 Inga Lagzdiņa 26364081

Kultūrizglītība.

Mūzika.

Zēnu koris 2.-7.klasei Ķekavas vidusskolas AZ Pirmdien, 14.00 – 15.00, piektdiena, 14.00 - 15.00 Inga Lagzdiņa 26364081

Kultūrizglītība.

Folklora.

Folkloras pulciņš “Ķekavnieki” 1.-4.klasei Ķekavas vidusskola – sākumskola Otrdien, 13.00 - 14.30, Ceturtdien, 13.00 – 14.30 Ulvija Brīvlauka 29389058

Kultūrizglītība,

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Keramika 2.-9.kl. 1.gr. Ķekavas vidusskola – sākumskola Trešdien, 13.00-14.00 Ārija Bērziņa 29274855

Kultūrizglītība,

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Radošā zīmēšana 5.-12.klasei Ķekavas vidusskola Trešdien, 13.50-14.30 Maija Rubiķe 28303398

Kultūrizglītība,

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Brīvā formu zīmēšana 1.klase Ķekavas vidusskola – sākumskola Otrdien, 13.00-13.30 Santa Majore 29832914

Kultūrizglītība.

Radošās industrijas. Dizains.

Rokdarbi 2.klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Trešdien, 13.00-14.00 Santa Majore 29832914

Kultūrizglītība.

Radošās industrijas. Dizains.

Kokapstrāde 5.-9. klase Ķekavas vidusskola Piektdien, 15.20 – 16.50 Jānis Aizups  
Kultūrizglītība. Žurnālistika. Avīze “Ķirbītis” 9.-12.klase Ķekavas vidusskola Otrdien, 15.20-16.00 Trešdien, 15.20-16.00 Maiga Pigita 29108558

Sporta interešu

izglītība.

Galda spēles.

Dambretes pulciņš 1.klase 1.gr. Ķekavas vidusskola – sākumskola Pirmdien, 13.00 – 13.40 Liene Tauriņa 29372379

Sporta interešu

izglītība.

Galda spēles.

Dambretes pulciņš 1.klase 2.gr. Ķekavas vidusskola – sākumskola Otrdien, 13.00 – 13.40 Liene Tauriņa 29372379

Sporta interešu

izglītība.

Galda spēles.

Dambretes pulciņš 1.klase 3.gr. Ķekavas vidusskola – sākumskola Otrdien, 13.50 – 14.30 Liene Tauriņa 29372379

Sporta interešu

izglītība.

Galda spēles.

Dambretes pulciņš 2.klase 1.gr. Ķekavas vidusskola – sākumskola Pirmdien, 13.50 – 14.30 Liene Tauriņa 29372379

Sporta interešu

izglītība.

Galda spēles.

Dambretes pulciņš 2.klase 2.gr. Ķekavas vidusskola – sākumskola Trešdien, 13.00 – 13.40 Liene Tauriņa 29372379

Sporta interešu

izglītība.

Galda spēles.

Dambretes pulciņš 2.klase 3.gr. Ķekavas vidusskola – sākumskola Trešdien, 13.50 – 14.30 Liene Tauriņa 29372379

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols zēniem 1.-2. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Otrdiena, 13:50 – 14:50, Ceturtdiena, 13:50 – 14:50 Marita Mieze 25948272

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols zēniem 2.-3. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Trešdiena, 14:50 – 15:50 Marita Mieze 25948272

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols zēniem 3. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Otrdiena, 14:50 – 15:50, Ceturtdiena, 14:50 – 15:50 Marita Mieze 25948272

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols zēniem 4. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Otrdiena, 15:50 – 17:00, Ceturtdiena, 15:50 – 17:00 Marita Mieze 25948272

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols zēniem 5.klase Ķekavas vidusskola Pirmdiena, 18:30 – 19:45 Marita Mieze 25948272

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols zēniem 6.-7.klase Ķekavas vidusskola  Otrdiena, 17.00 – 18:30; Trešdiena, 17:30 – 20.00;  Piektdiena, 17.15 – 18:30 Edgars Teteris 29134499

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols zēniem 7.-8. klase Ķekavas vidusskola Pirmdiena, 18.30 – 20:00; Otrdiena, 18.30 – 20:00;  Ceturtdiena, 18:30 – 20:00; Piektdiena, 18.45 – 20:00 Edgars Teteris 29134499

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols zēniem 9. klase Ķekavas vidusskola Otrdiena, 18:30 – 20:00; Trešdien, 18:30 – 20:00; Ceturtdiena, 18:30 – 20:00; Piektdiena, 17:15 – 18:30 Edgars Teteris 29134499

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols zēniem 9.-12. klase Ķekavas vidusskola Otrdiena, 15:30 – 17:00, Ceturtdiena, 15:30 – 17:00 Andris Eglītis 29297336

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols meitenēm 1.-4. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Otrdiena, 13:50 – 14:40, Ceturtdiena, 13:50 – 14:40 Lauma Poda  

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols meitenēm 5.-7. klase Ķekavas vidusskola Pirmdiena, 15:15 – 16:15; Trešdiena, 15:15 – 16:15; Piektdiena, 15:15 – 16:15 Daila Grāvīte  

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Basketbols meitenēm 8.-12. klase Ķekavas vidusskola Pirmdiena, 16:15 – 17:15; Trešdiena, 16:15 – 17:15; Piektdiena, 16:15 – 17:15 Daila Grāvīte  

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Florbols 1. - 2. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Pirmdiena, 13:50 – 14:30; Trešdiena, 13:50 – 14:30; Piektdiena, 13:50 – 14:30 Kristīna Degina 29862007

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Florbols 1.- 2. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Pirmdiena, 13:50 – 14:30; Trešdiena, 13:50 – 14:30; Piektdiena, 13:50 – 14:30 Gita Orste 29653457

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Florbols 3.-4.klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Pirmdiena, 14:30 – 15:30; Trešdiena, 14:30 – 15:30; Piektdiena, 14:30 – 15:30 Kristīna Degina 29862007

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Florbols 3.-4.klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Pirmdiena, 14:30 – 15:30; Trešdiena, 14:30 – 15:30; Piektdiena, 14:30 – 15:30 Gita Orste 29653457

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Florbols 5.-6. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Pirmdiena, 15:00 – 16:30; Trešdiena, 15:00 – 16:30; Piektdiena, 15:00 – 16:30 Gita Orste 29653457

Sporta interešu

izglītība.

Sporta spēles.

Florbols 7. - 8. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Pirmdiena, 18:30 – 20:00; Otrdiena, 18:30 – 20:00; Ceturtdiena, 18:30 – 20:00 Ints Vancāns 29653457

Sporta interešu

izglītība. Individuālie sporta veidi.

Peldēšana 4.-5. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Trešdiena, 13:50 – 14:30 Imants Puhovs 29453015

Sporta interešu

izglītība. Individuālie sporta veidi.

Peldēšana 6.-9.klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Piektdiena, 13:50 – 14:30 Imants Puhovs 29453015

Sporta interešu

izglītība. Individuālie sporta veidi.

Peldēšana 5. - 9. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Ceturtdiena, 14:35 – 15:15 Baiba Medne 26752855

Sporta interešu

izglītība. Individuālie sporta veidi.

Galda teniss 1. -4. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Otrdiena, 15:30 – 16:30, Ceturtdiena, 15:30 – 16:30 Vadims Berežkovs 29233960

Sporta interešu

izglītība. Individuālie sporta veidi.

Galda teniss 5. - 9. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Otrdiena, 16:30 – 17:30, Ceturtdiena, 16:30 – 17:30 Vadims Berežkovs 29233960

Tehniskā jaunrade.

3D modelēšana

3D modelēšana 4.klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Ceturtdien, 14.00 – 15.00 Santa Majore 29832914

Tehniskā jaunrade.

3D modelēšana

3D modelēšana 5.-9. klase Ķekavas vidusskola Trešdien, 15.00 – 16.20 Agnese Glezere 26569456
Tehniskā jaunrade. Inženierzinības Inženierzinību pulciņš 2. - 3. klase Ķekavas vidusskola Otrdiena, 14.00 – 15.00 Zanda Krancmane  
Tehniskā jaunrade. Inženierzinības Inženierzinību pulciņš 4. - 6.klase Ķekavas vidusskola Otrdiena, 15.15 – 16.15 Zanda Krancmane  
Tehniskā jaunrade. Inženierzinības Inženierzinību pulciņš 7. - 9. klase Ķekavas vidusskola Otrdiena, 16.30 – 17.30 Zanda Krancmane  
Tehniskā jaunrade. Datorapmācība. “Tehnoprātnieks Minecraft pasaulē” 1. klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Ceturtdiena, 14.20 – 15.00 Justs Štrombahs 25751948
Tehniskā jaunrade. Datorapmācība. “Tehnoprātnieks Minecraft pasaulē” 2.-3.klase Ķekavas vidusskola- sākumskola Ceturtdiena, 15.10 – 16.10 Justs Štrombahs 25751948

Citas interešu

izglītības

programmas.

Jaunsargi 5. - 7. klase Ķekavas vidusskola Pirmdien, 15:45 – 17:30  Ieva Šteinalte 29600645

 

  Drukāt